HUY HOÀNG MOBILE

Trao Niềm Tin - Nhận Hạnh Phúc

*** CẬP NHẬT HÀNG GIỜ ***

HOTLINE 0989 366 369 - 0947 366 369 - 0961 366 369

Add zalo: 0947 366 369 - 0961 366 369 để nhận báo giá hàng ngày

Thông Tin Chuyển Khoản

CHỦ TÀI KHOẢN1 SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Lê Minh Huy 0371 000 366 369 Vietcombank
Lê Minh Huy 7461 2489 ACB

 

Phụ Kiện Chính Hãng

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Tai nghe Airpord 2 có dây 2.600 LL=VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Tai nghe Airpods 3 3.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Tai nghe Airpods Pro Magsafe 2021 4.150 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 Air Tag (Định vị) 1 hộp = 1 cái 600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Smart Keyboard ipad 11in kg Trakpad

3.300

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Smart Keyboard ipad 12.9 kg Trakpad 3.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard ipad 11in Có Trakpad

6.500

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard ipad 12.9 Có Trakpad 6.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Smart Keyboard (MX3L2)
(For iPad 7, 8, Air 3, Pro 10.5'' )

3.350

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Pencil 2 2.850 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Pencil 1 1.850

LL/A

Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Magic Mouse 2 Silver

1.850

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Magic Mouse 2 Black 2.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Cốc Zin máy - Xsmax

120k x10

LL/A

 Mới 100%  BẢO HÀNH 6 THÁNG
Cáp zin máy - Xsmax

125k x10

LL/A

 Mới 100% BẢO HÀNH 6 THÁNG
Cốc zin máy 20W

230k x10

LL/A

 Mới 100% Có Serinumber BẢO HÀNH 6 THÁNG
Cốc zin máy 18W

330k x10

LL/A

 Mới 100% BẢO HÀNH 6 THÁNG
Cáp zin máy 18W

210k x10

LL/A

 Mới 100% BẢO HÀNH 6 THÁNG
Tai nghe zin máy - Promax

320k x10

LL/A

 Mới 100% BẢO HÀNH 6 THÁNG
Tai nghe loại xịn - Jack 3.5 150k x10 LL/A  Mới 100% BẢO HÀNH 6 THÁNG

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 
iPhone 13 ProMax - 128GB Green 27.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Blue 26.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Gold 27.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Silver 27.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Gray 26.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
           
iPhone 13 ProMax - 128GB-Green 26.750 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Blue 26.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB- Gold 26.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Silver 26.750 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 128GB Gray 26.350 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
   
iPhone 13 ProMax - 256GB Green 29.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Blue 29.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Gold 29.300 VN/A Chưa Active  Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Silver 29.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Gray 29.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
   
iPhone 13 ProMax - 256GB Green 29.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Blue 29.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Gold 28.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Silver 29.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 256GB Gray 28.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
   
iPhone 13 ProMax - 512GB Green 32.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 512GB Blue 33.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 512GB Gold 32.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 512GB Silver 32.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 512GB Gray 32.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
   
iPhone 13 ProMax - 1TB Green 34.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 1TB Blue 34.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 1TB Gold 33.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 1TB Silver 33.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  
iPhone 13 ProMax - 1TB Gray 33.300 LL/A  Chưa Active Fullbox Nguyên Seal  

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 13 Pro - 128GB Green 24.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 128GB Blue 24.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 128GB Gold 25.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 128GB Silver - Gold 24.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 128GB Gray 24.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 Pro - 256GB Green 27.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 256GB Blue 27.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 256GB Blue 27.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 256GB Gold 27.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 256GB Silver 27.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 256GB Gray 27.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 Pro - 512GB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 512GB Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 512GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Pro - 512GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

iPhone 13 - New seal 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 13 - 128GB Green 19.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Green 19.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Blue 19.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Midnight 19.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB White 19.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB White 19.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Pink 19.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Red 19.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Pink 19.700 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 - 256GB Blue 21.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 256GB Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 256GB White   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 256GB Red   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 256GB Pink    LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 256GB Pink   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 - 512GB Blue -  White   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 512GB Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 512GB Red - Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 ProMax - 256GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 12 - 64GB Gray 13.300 J/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 12 - 64GB Mint - Purple - Blue    LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 12 - 64GB Purple - White 13.800 J/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 - 64GB Green - Purple - Red 11.250 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 - 64GB  Black - White - Yellow 11.250 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 - 128GB Green - Purple - Red 12.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 - 128GB Black - White - Yellow 12.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

iPhone SE 3 2022 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone SE 3 - 64GB White - Red   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 Sam Sung

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Sam Sung Z Fold 3 256gb 30.500 Công ty  New Active Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Z Fold 3 512 32.500 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung M32 Black - Blue 4.550 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 3GB/32GB - GRAY 4.350 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
SAMSUNG A52 128GB NEW - BLACK 8.200 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
         
         
Sam Sung Z Fold 3 256gb Silver 27.500 Công ty 99% Máy + Sạc
 Sam Sung Z Fold 2 256gb Gold 20.500 Công Ty 99% Máy + Sạc
Sam Sung Z Fold 2 256gb Black 19.500 XTAY 99% Máy + Sạc
 SAMSUNG GALAXY S22+ 5G 8/128GB  XANH ZETA 16.500 Công Ty 99% Máy + Sạc
SAMSUNG S20 ULTRA LTE 12GB/128GB  - GRAY 9.800 Công Ty 99% Máy + Sạc
SAMSUNG GALAXY WATCH 3 45MM LTE - GRAY 5.500 Công Ty 99%  Fullbox

 


iPad Air 4 (2020) -Air 5( 2021) New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Air 4 - Wifi - 64GB Blue - Green - Gold 12.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Air 4 - Wifi - 64GB Black - White 12.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Air 4 - 4G - 64GB Gold 15.200 ZA/A Cty Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Air 5 - Wifi - 256GB Black - White - Pink 17.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
         
 iPad Air 5 - Wifi - 64GB Blue - Green - Gold 14.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Air 5 - Wifi - 64GB Black - White 14.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
         
iPad Air 5 - 5G - 64GB Blue - Green - Gold 17.800 ZA/A= LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPad Air 5 - 5G - 64GB Black - White 17.800 ZA/A= LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 

iPad Gen 9 (2021) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Gen 9 - Wifi - 64GB Silver - Gray 8.100 ZP-LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPad Gen 9 - Wifi - 256GB Silver - Gray 10.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Gen 9 - 4G - 64GB Silver - Gray 11.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Gen 9 - 5G - 256GB Silver - Gray 13.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

iPad Gen 8 (2020) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Gen 8 - Wifi - 32GB Gold 7.500 LL/A Chưa Active Fullbox

 

iPad Pro 11 (2021-M1) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Pro 11 - Wifi - 128GB Silver - Gray 18.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 11 - 5G - 128GB Silver -  23.000 ZA/A< CTY> Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 11 - Wifi - 256GB Silver - Gray 20.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 11 - Wifi - 256GB Silver - Gray 25.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

iPad Pro 12.9 (2021- M1) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Pro 12.9 - Wifi - 128GB Silver - Gray 22.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 - Wifi - 256GB Silver - Gray 24.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 - Wifi - 512GB Silver - Gray   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPad Pro 12.9 - 4G - 128GB Silver - Gray 24.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 - 4G - 256GB Silver - Gray 27.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

iPad MiNi 6 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Mini 6 - Wifi - 64GB Silver - Gray 11.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Mini 6 - WIFI - 64GB Gold 11.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Mini 6 - 4G - 64GB Gold   ZA/A  Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

iPad MiNi 5 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Mini 5 - WIFI - 64GB Silver - Gray  9.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Mini 5 - WIFI- 64GB Gold 9.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Apple Watch Series 7 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series S7 (GPS) 41mm Blue – Sport Band 8.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS) 41mm Red – Sport Band 8.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series S7 (GPS)41mm Silver –Sport Band

8.750 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS) 41mm Gold –Sport Band

 

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS)41mm Black –Sport Band

8.100

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S7 (GPS) 45mm Blue – Sport Band 9.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS) 45mm Red – Sport Band 9.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series S7 (GPS)45mm Silver –Sport Band

9.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS) 45mm Gold –Sport Band

 

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS) 45mm Black–Sport Band

9.200

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S7 (LTE) 45mm Blue – Sport Band   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Apple Watch Series 6 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series S6 (GPS) 40mm Blue – Sport Band 7.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S6 (GPS) 40mm Red – Sport Band 7.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series S6(GPS)40mm Silver–Sport Band

7.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S6 (GPS) 40mm Gold –Sport Band

8.200

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S6 (GPS)40mm Black–Sport Band 7.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S6 (GPS) 44mm Blue– Sport Band 8.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series S6(GPS)44mm Silver–Sport Band

7.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S6 (GPS) 44mm Gold–Sport Band

7.800

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S6(GPS)44mm Black –Sport Band   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S6 (LTE) 44mm Black–Sport Band   VN/A Chưa Active + Esim Fullbox Nguyên Seal

 

Apple Watch SE 2020 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series SE (GPS) 40mm Silver –Sport Band

6.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE (GPS) 40mm Gold -  Sport Band 6.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE (GPS) 40mm Black–Sport Band 6.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series SE (GPS) 44mm Black–Sport Band

 

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series SE (LTE) 44mm Silver–Sport Band

  LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

 

Apple Watch Series 3 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series S3 (GPS) 38mm Silver – Black

4.200

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S3 (GPS) 42mm Silver – Black

4.600

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Macbook M1 (2020) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Macbook Air –13″ - 2020 - M1 - 256GB  Gold 21.300 SA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Air –13″ - 2020 - M1 - 256GB Gray - Silver

21.300

SA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Macbook Pro –13″ - 2020 - M1 - 256GB  Gold

 

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Pro –13″ - 2020 – M1 – 256GB Gray - Silver

 

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Macbook 99%

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Mac Air 2015 8gb/256gb 13in Silver Mmgg2 11.300 LL/a 99% Sạc + Cáp

Mac Air 2020 8g/256gbGB 13in Grey Mwtj2

18.800

LL/A

99%

Sạc + Cáp

Mac Air 2019 8g/256gbGB 13in Silver Mvfh2

16.000

LL/A

99%

Fullbox đi kèm 

Mac Air 13" 2019 8GB/128GB Silver Mvk2 - 

17.500 LL/A

99%

Sạc + Cáp

Mac  Air 13" 2015 Siver 8/256GB Mmgg2

12.500 LL/A

99%

Sạc +  Cáp
         
Mac Pro 2017 16g/512gb 15in Grey Mptt2 26.000 LL/A 99% Sạc +  Cáp
Mac Pro 2018 16gb/512 13in Grey Mr9r2 26.000 LL/A 99% Sạc +  Cáp
Mac Pro MF840 8GB/256GB 13in Early 2015 15.500 LL/A 99% Sạc +  Cáp

 

iPhone 99%

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 7 - 32GB Gray - Silver - Gold - Rose   LL/A 99% TV
iPhone 7 - 128GB Gray - Silver - Gold - Rose 3.350 LL/A 99% TV
 
iPhone 7 Plus - 32GB Gray - Silver - Gold - Rose 4.350 LL/A 99% TV
 
iPhone 7 Plus - 128GB Gray - Silver - Gold - Rose 4.750 LL/A 99% TV
 
iPhone 8 - 64GB Gold - Red 4.150 LL/A 99% TV
iPhone 8 - 64GB Gray - Silver 4.150 LL/A 99% TV
iPhone 8 - 256GB Gold - Red   LL/A 99% TV
iPhone 8 - 256GB Gray - Silver   LL/A 99% TV
 
iPhone 8 Plus - 64GB Gray - Silver 5.350 LL/A 99% TV
iPhone 8 Plus - 64GB Gold - Red 5.350 LL/A 99% TV
 
iPhone 8 Plus - 256GB Gold - Red 5.900 LL/A 99% TV
iPhone 8 Plus - 256GB Gray - Silver 5.900 LL/A 99%  TV
 
iPhone X - 64GB Gray - Silver 6.150 LL/A 99% Pin new Zin all 
iPhone X - 256GB Gray - Silver 6.850 LL/A 99% Zin all 
 
iPhone Xs - 64GB Gold 6.850 LL/A 99%  Pin 9x Zin all 
iPhone Xs - 64GB Gray - Silver 6.700 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone Xs - 256GB Gold 7.800 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone Xs - 256GB Gray - Silver 7.650 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone Xs max - 64GB Gold 8.900 LL/A 99% Zin all 
iPhone Xs max - 64GB Gray - Silver 8.700 LL/A 99% Zin all 
 
iPhone Xs max - 256GB Gold 10.400 LL/A 99%  Zin all 
iPhone Xs max - 256GB Gray - Silver 10.200 LL/A 99% Zin all 
 
iPhone Xs max- 512GB Gold   LL/A 99% Zin all 
iPhone Xs max - 512GB Gray - Silver   LL/A 99% Zin all 
 
iPhone 11 - 64GB Yellow - Black - Red - 9.200 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 11 - 64GB Green - White - Purple 9.200 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
 
iPhone 11 - 128GB Yellow - Black - Red - 10.500 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 - 128GB Green - White - Purple 10.500 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone 11 Pro - 64GB Green - Gold 11.500 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 11 Pro - 64GB Silver - Gray 11.400 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
 
iPhone 11 Pro - 256GB Green - Gold 12.950 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 Pro - 256GB Silver - Gray 12.950 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 Pro - 512GB Silver - Gray - Gold 13.650 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone 11 Pro Max - 64GB Green - Gold 13.800 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 64GB Silver - Gray 13.600 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
 
iPhone 11 Pro Max - 256GB Green - Gold 15.650 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 256GB Silver - Gray 15.550 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 256GB Green - Gold - Silver - Gray 15.150 LL/A 99% Pin 87-89 Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 512GB Green - Gold   LL/A 99%

Zin all 

iPhone 11 Pro Max - 512GB Silver - Gray 16.300 LL/A 99%  Zin all 
 
iPhone 12 64GB 12.300 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 Pro - 128GB Blue - Gold 17.300 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 Pro - 128GB Silver - Gray 17.200 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
 
iPhone 12 Pro - 256GB Blue - Gold 18.600 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 Pro - 256GB Silver - Gray 18.500 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 Pro - 512GB Silver 19.300 ZA/A 99% Pin 86 Zin all  
 
iPhone 12 ProMax - 128GB Blue - Gold 20.900 LL/A 99%  Zin all 
iPhone 12 ProMax - 128GB Silver - Gray 20.800 LL/A 99%  Zin all 
 
iPhone 12 ProMax - 256GB Blue - Gold 22.300 LL/A 99% Zin all 
iPhone 12 ProMax - 256GB Silver - Gray 22.200 LL/A 99% Zin all 
 
iPhone 12 ProMax - 512GB  Blue - Gold   LL/A 99% Zin all  
iPhone 12 ProMax - 512GB  Silver - Gray   LL/A 99% Zin all 
         
iPhone 13 Pro - 128GB Blue - Gold 23.300 VN/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 13 ProMax - 128GB Blue  25.800 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 13 ProMax - 128GB  Silver - Gray 25.000 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 13 ProMax - 256GB Blue  27.700 VN/A 99% Pin 100 BH 6/12/2022 Zin all 

♦ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ♦


Bao Quốc Tế Trọn Đời.!!!

=> Bao Đổi 3 Ngày Đối Với Máy Chưa Actived (Tính Từ Ngày Actived ).

=> Bao Đổi 15 Ngày Đối Với Máy Mới Actived Rồi, Máy Cũ 99%.

=> Hỗ Trợ GỬI Bảo Hành Nếu Máy Còn Bảo Hành Của Apple.

 

⇒ KHÔNG BAO: 

• Màn hình, cảm ứng, mất nguồn, icloud.

• Macbook - IPad seal zin ko bao ngoại hình, không bao actived đủ 12 tháng.

• PHỤ KIỆN : PEN - MOUSE - KEY - AIRPODS không bao test

 


Giao hàng nhanh tận nơi:  0989.366.369 -  0902.366.369

Add zalo để nhận báo giá hàng ngày: 0947.366.369 - 0961.366.369 

⇒100A Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng cũ), P1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

⇒ 832 Nguyễn văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM

⇒ 429 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

 

Chúng tôi cần tìm các hãng, công ty, đối tác, những nhà cung cấp hàng hoá linh kiện, máy chất lượng chuẩn zin, nguyên seal xin vui lòng liên hệ : 0902.366.369 & 0942.366.369

100A Đinh Tiên Hoàng, P1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 832,Nguyễn Văn Quá, P Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM
429 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0989 366 369 (Phản ánh dịch vụ)