Bảng Giá sỉ Iphone
 
 
 

♦ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ♦
Bao Quốc Tế Trọn Đời.!!!

=> Bao đổi 3 ngày đối với máy chưa actived (tính từ ngày actived ).

=> Bao đổi 15 ngày đối với máy mới actived rồi, máy cũ 99%.

=> Hỗ trợ gửi bảo hành nếu máy còn bảo hành của Apple.

----------------------------------------------------------------

Giao hàng nhanh tận nơi:  0989.366.369 - 0961.366.369 - 0947.366.369

Add zalo để nhận báo giá hàng ngày: 0947.366.369 - 0961.366.369 

 

Thông Tin Tài Khoản: Lê Minh Huy

0371000366369 Vietcombank

74612489 ACB

 

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Airpods 2 White 2.450 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Airpods 3 White 2.650 LL/A Like New Fullbox 
Airpods 3 White 3.750 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Airpods Pro White 4.350 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Airpods Pro 2 White 5.550 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Airpods ProMax Gray   LL/A Like New Fullbox 
 
Pencil 1 White 2.050 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
Pencil 2 White 2.750 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
 
Smart Keyboard 11 inch White - Gray 3.000 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
Smart Keyboard 12.9 inch White - Gray 3.000 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard 11 inch White - Gray 5.900 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard 12.9 inch White - Gray 6.200 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
 
Magic Mouse White 1.850 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Mouse Gray 2.300 LL/A New Fullbox Nguyên Seal
 
Cốc Zin 20w White 230 LK Linh Kiện loại 1 Fullbox Nguyên Seal
Cốc Zin Chính Hãng 20w White 390 AM/A Chính Hãng Apple Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone 14 PROMAX - New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 14 Promax - 128GB  Purple 34.700 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Purple 33.500 VN/A Active 2/12 Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gold 32.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Silver 33.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gray 32.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 128GB  Purple 32.450 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Silver   LL/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gray 30.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 128GB  Purple 34.400 ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gold 31.500 ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Silver 33.500 ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gray   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 128GB  Purple 34.400 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gold 32.500 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Silver   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gray   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 256GB Purple 38.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Purple 36.800 VN/A Active 1/12 Seal Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gold 35.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Silver 36.800 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gray 35.700 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 256GB Purple 38.100 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Silver 35.200 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gold 34.700 ZA/A Chưa Active  
 
iPhone 14 Promax - 256GB Purple 35.300 ZP/A Active 12/11 Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gold   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Silver   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gray 35.700 ZP/A Active 5/11 Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 256GB Purple 37.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gold 33.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 512GB Purple 43.300 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Gold 40.600 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Silver 40.300 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 512GB Purple 43.200 VN/A Active 2/12 Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 512GB Purple 41.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Gold 37.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Silver 37.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Gray 37.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 1T        Purple 51.000 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 1T        Purple 42.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 1T        Gold 38.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 1T        Silver 39.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 1T        Gray 38.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone 14 PRO - New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 14 Pro - 128GB Purple   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Gold   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Silver   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB White   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Pro - 128GB Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Gold 26.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Gold   ZP/A Active 10/10 Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Gray 26.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Pro - 256GB Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone 14 - 14 Plus New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 14 - 128GB  Purple   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Red   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Starlight   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Gray   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 - 128GB  Purple 18.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Red 17.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Starlight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB  Blue 18.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 - 256GB  Red 19.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 256GB  Gray 19.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 - 512GB  Purple 21.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 512GB  Blue 20.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Plus - 128GB  Purple 19.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB  Gray 19.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB  Red 19.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB  Starlight 19.950 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB  Blue 19.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Plus - 256GB  Purple 21.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 256GB  Gray 21.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 256GB  Red 21.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 256GB  Starlight 21.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 256GB  Blue 21.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone 13 PROMAX - New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 13 Promax - 128GB Green   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Promax - 128GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 Promax - 128GB Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 Promax - 256GB Green   VN/A Active 14/11 Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Promax - 256GB Gold 28.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 Promax - 512GB Green 30.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Promax - 512GB Blue 31.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 Promax - 1T        Green 32.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 Promax - 1T        Silver 32.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone 13 - 13 Pro New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 13 - 128GB Pink 18.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Red 18.000 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 13 - 128GB Green 18.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Blue 18.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 - 128GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 13 Pro - 128GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone 11 - 12 New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 - 64GB Silver 10.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 - 64GB Gray 10.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 - 64GB Green 10.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPhone 11 - 128GB Black 12.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 - 128GB Silver 12.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 12 - 64GB Blue     Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Starlight 35.800 VN/A Active 13/10 seal Fullbox Nguyên Seal

iPhone SE 3 2022 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone SE 3 - 64GB White - Red N/A N/A LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 Sam Sung

TÊN SẢN PHẨM

MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Sam Sung Galaxy Z Fold 4 - 256GB N/A 29.800 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Galaxy Z Fold 4 - 512GB N/A 30.800 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
           
Sam Sung Galaxy Z Flip 4 - 128GB N/A 15.800 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Galaxy Z Flip 4 - 256GB N/A 17.800 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
         
Sam Sung Galaxy Z Fold 3 - 256GB N/A 25.500 Công ty  New Active Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Galaxy Z Fold 3 - 512GB N/A 27.500 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Galaxy Tap A7 Lite 3GB - 32GB N/A 3.350 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Galaxy A52 8GB - 128GB  N/A 7.400 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
Sam Sung Galaxy A23 4GB - 128GB N/A 4.500 Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
           
SamSung Z Fold 3 - 256gb Green N/A 19.500 Công ty 99% Fullbox
 Sam Sung Z Fold 2 - 256gb Gold N/A   Công Ty 99% Máy + Sạc
Sam Sung Galaxy Watch 3 - 45mm Lte N/A 3.500 Công Ty 99% Fullbox

 


iPad Air 4 (2020) -Air 5( 2021) New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Air 4 - 4G - 64GB Gold 14.500 ZA/A Cty Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Air 5 - Wifi - 64GB Blue - Green - Gold 13.850 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Air 5 - Wifi - 64GB Black - White 13.850 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Air 5 - Wifi - 256GB Black - White - Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
         
iPad Air 5 - 5G - 64GB Blue - Green - Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPad Air 5 - 5G - 64GB Black - White   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 

iPad Gen 9 (2021) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Gen 9 - Wifi - 64GB Silver - Gray 7.250 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPad Gen 9 - Wifi - 256GB Silver - Gray 10.350 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Gen 9 - 4G - 64GB Silver - Gray 9.900 ZA - LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Gen 9 - 4G - 256GB Silver - Gray 13.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

iPad Pro 11 (2021-M1+ 2022 M2) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Pro 11 - Wifi - 128GB Silver - Gray 18.400 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 11 - Wifi - 256GB Silver - Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

iPad Pro 12.9 (2021- M1+ 2022 - M2) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Pro 12.9 - Wifi - 256GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

iPad MiNi 5 - MiNi 6 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 iPad Mini 5 - WIFI - 64GB Silver - Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
         
 iPad Mini 6 - WIFI - 64GB Gold - Silver - Pink  10.750 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Mini 6 - WIFI - 64GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Mini 6 - 4G - 64GB Gold   ZA/A  Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Apple Watch Series 8 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series S8 (GPS)41mm Silver –Sport Band

9.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (GPS)41mm Black –Sport Band 8.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 

Series S8 (GPS)45mm Silver –Sport Band

9.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (GPS) 45mm Black - Green –Sport Band

9.500

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Apple Watch Series 7 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series S7 (GPS) 41mm Blue – Sport Band   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series S7 (GPS)41mm Silver –Sport Band

  LL/A Mất Seal ngoài Fullbox Mất Seal Ngoài
 
Series S7 (GPS) 45mm Blue – Sport Band 8.650 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

Series S7 (GPS)45mm Silver –Sport Band

8.650 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (GPS) 45mm Black - Green –Sport Band

8.650

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 

Series S7 (LTE) 45mm Black - Blue

8.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (LTE) 45mm Starlight – Thép dây thép   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Apple Watch Series 6 - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series S6 (GPS) 40mm Blue – Sport Band 6.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S6 (GPS) 44mm Blue - Gold Sport Band 6.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S5 (LTE) 40mm Black–Thép dây thép  9.500 VN/A Active + Esim Fullbox Nguyên Seal

 

Apple Watch SE 2020 - SE 2022 New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series SE (GPS) 40mm Silver –Sport Band

5.150 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE (GPS) 40mm Gold -  Sport Band 5.150 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE (GPS) 40mm Black–Sport Band 5.150 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series SE2 (GPS) 44mm Black–Sport Band

6.500

LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

 

Macbook M1 (2020) - New Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

Macbook Air –13″ - 2020 - M1 - 256GB  Gold -Gray - Silver

21.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
         

Macbook Air –13″ - 20202- M2- 8GGB/512GB  Midnight

31.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Macbook Pro –13″ - 2022 – M2 – 8GB/512GB Gray  31.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

 

Macbook 99%

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Macbook Air 13in 2015 8GB - 128GB - Silver MMGG2 11.000 LL/a 99% Sạc + Cáp

Macbook Air 13in M1 2020 8GB - 128GB 

19.000 LL/A

99%

Fullbox
Imac Rentina 27in 5K - 32GB - 2019 - Silver 36.500 LL/A 99% Sạc +  Cáp
Macbook Pro 13in M1 2020 8bg/512gb  Gray MDY92 24.500 LL/A 99% Sạc +  Cáp
Macbook Pro 15in 2017 16GB - 51GGB 15in Gray MPTT2 25.000 LL/A 99% Sạc +  Cáp
Macbook Pro 13in 2018 16GB - 512GB Gray - MR9R2 26.000 LL/A 99% Sạc +  Cáp
Macbook Pro 13in 2015 8GB - 256GB - MF840 14.000 LL/A 99% Sạc +  Cáp

 

iPhone 99%

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 7 - 32GB Gray - Silver - Gold - Rose 2.550 LL/A 99% TV
iPhone 7 - 128GB Gray - Silver - Gold - Rose 2.850 LL/A 99% TV
 
iPhone 7 Plus - 32GB Gray - Silver - Gold - Rose 3.550 LL/A 99% TV
iPhone 7 Plus - 128GB Gray - Silver - Gold - Rose 4.250 LL/A 99% TV
 
iPhone 8 - 64GB Gold - Red - Gray - Silver 3.450 LL/A 99% TV
iPhone 8 - 256GB Gold - Red - Gray Silver 4.350 LL/A 99% TV
 
iPhone 8 Plus - 64GB Gold - Red - Gray - Silver 4.450 LL/A 99% TV
iPhone 8 Plus - 256GB Gold - Red - Gray - Silver 5.250 LL/A 99% TV
 
iPhone X - 64GB Gray - Silver 5.300 LL/A 99% Pin new Zin all 
iPhone X - 256GB Gray - Silver 6.150 LL/A 99% Zin all 
 
iPhone Xs - 64GB Gold - Gray - Silver 5.950 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone Xs - 256GB Gold - Gray - Silver 6.950 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone Xs max - 64GB Gold - Gray - Silver 8.300 LL/A 99% Zin all 
iPhone Xs max - 256GB Gold - Gray - Silver 9.600 LL/A 99%  Zin all 
iPhone Xs max- 512GB Gold - Gray - Silver 10.300 LL/A 99% Zin all 
 
iPhone 11 - 64GB Yellow - Black - Red - Green - White - Purple 7.950 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 11 - 128GB Yellow - Black - Red - Green - White - Purple 9.150 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone 11 Pro - 64GB Green - Gold - Silver - Gray 9.800 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 11 Pro - 256GB Green - Gold - Silver - Gray 10.900 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 Pro - 512GB Green - Gold - Silver - Gray 12.250 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
 
iPhone 11 Pro Max - 64GB Green - Gold - Silver - Gray 12.250 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 256GB Green - Gold - Silver - Gray 13.850 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 256GB Green - Gold - Silver - Gray 13.650 LL/A 99% Pin 85-89 Zin all 
iPhone 11 Pro Max - 512GB Green - Gold - Silver - Gray 14.950 LL/A 99% Pin 9x

Zin all 

 
iPhone 12 64GB Blue - Gold - Silver - Gray 10.900 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 128GB Blue - Gold - Silver - Gray 12.200 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
         
iPhone 12 Pro - 128GB Blue - Gold - Silver - Gray 14.300 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 Pro - 256GB Blue - Gold - Silver - Gray 15.600 LL/A 99% Pin 9X Zin all 
iPhone 12 Pro - 512GB Silver  16.800 LL/A 99% Pin 9x Zin all  
 
iPhone 12 ProMax - 128GB Blue - Gold - Silver - Gray 16.600 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 12 ProMax - 128GB Blue - Gold - Silver - Gray 15.800 LL/A 99% Pin trên 85 Zin all 
iPhone 12 ProMax - 256GB Blue - Gold -  Silver - Gray 17.900 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 12 ProMax - 256GB Blue - Gold -  Silver - Gray 17.300 LL/A 99% Pin trên 85 Zin all 
iPhone 12 ProMax - 512GB Blue - Gold -  Silver - Gray 18.800 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
         
iPhone 13 Pro - 128GB Blue - Gold - Silver - Gray - Green 19.800 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 13 Pro - 256GB Blue - Gold - Silver - Gray - Green 20.900 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
         
iPhone 13 ProMax - 128GB Blue - Gold - Silver - Gray - Green 21.800 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 13 ProMax - 256GB  Blue - Gold - Silver - Gray - Green 22.900 LL/A 99% Pin 9x Zin all 
iPhone 13 ProMax - 512GB  Blue - Gold - Silver - Gray - Green 24.500 LL/A 99% Pin 9x Zin all 

Chinh sach bao hanh

                                                                                      NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU HÃNG KHÔNG BẢO HÀNH, XIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý. 

                                                                                                                                                     • Màn hình, cảm ứng, mất nguồn, icloud.

                                                                                                                          • Phụ kiện : PEN - MOUSE - KEY - AIRPODS không bao test.

                                                                                                       • Macbook - IPad seal zin không bao ngoại hình, không bao actived đủ 12 tháng.

                                                                                              . Hàng công ty mã VN nguyên seal, không bao ngoại hình và chỉ hỗ trợ bảo hành hãng.

                                                                                                                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Chúng tôi cần tìm kiếm những nhà cung cấp hàng công nghệ chính hãng, iPhone _  iPad_Macbook chất lượng cao, mọi chi tiết xin liên hệ: 0989.366.369

                                                                         Rất mong được hợp tác và trân trọng cảm ơn.