Homepage

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY 

UPDATE NGÀY 13/8/2017

chúc quý cửa hàng ngày mới may mắn!

IPHONE 7 , 7 plus – New 100% , active online, công ty.

 

IPHONE 7  – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb – Gray   Nguyên Seal  14.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver  Nguyên Seal  14.200.000 ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold   Nguyên Seal  14.200.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Rose   Nguyên Seal 14.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

iP7/128gb –  Gray  Nguyên Seal EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – silver    Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  RED   Nguyên Seal 17.000.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Rose   Nguyên Seal 16.400.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – GOLD Nguyên Seal 16.400.000 EU CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/256gb – GOLD  Nguyên Seal Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7 PLUS – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 Plus/32gb –  Gray  Nguyên Seal 17.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb – Silver    Nguyên Seal 17.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Gold   Nguyên Seal 17.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Rose   Nguyên Seal 17.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/128gb –  Gray  Nguyên Seal 18.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Silver    Nguyên Seal 18.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal 18.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal 18.600.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 18.600.000 ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – RED NGUYÊN SEAL 19.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/256G –RED NGUYÊN SEAL  20.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256G –RED NGUYÊN SEAL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Silver  Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Gold  Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Rose  Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Jet Black  Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Black  Nguyên Seal LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7,7 PLUS  – Active Online  New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose  Nguyên Seal 13.200.000 VN TBH CHUA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold    Nguyên Seal 13.200.000 LL TBH CHƯA  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver Nguyên Seal 13.200.000 LL TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray   Nguyên Seal 13.200.000 LL TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7/128gb – Rose Nguyên Seal 14.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold Nguyên Seal 14.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver  Nguyên Seal 14.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray   Nguyên Seal 14.900.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 14.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 32G GRAY NGUYÊN SEAL 16.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G ROSE NGUYÊN SEAL 16.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GOLD NGUYÊN SEAL 16.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 128G GRAY NGUYÊN SEAL 17.800.000  LL Active rồi Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GRAY NGUYÊN SEAL 17.800.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD NGUYÊN SEAL 17.800.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD NGUYÊN SEAL 17.800.000 LL Active rồi Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE NGUYÊN SEAL 17.800.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE NGUYÊN SEAL 17.500.000  LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G JETBLACK NGUYÊN SEAL 17.500.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP 7 PLUS 128G RED NGUYÊN SEAL 18.600.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 256G SILVER NGUYÊN SEAL LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G ROSE NGUYÊN SEAL 18.500.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G BLACK NGUYÊN SEAL LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7 – 7 PLUS CÔNG TY New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 7 32G GOLD _ GRAY _ ROSE 15.100.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 32G GOLD _ ROSE _ GRAY 18.500.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iPHONE 7 PLUS 128G JET VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 128G ROSE 20.200.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 128G GOLD 20.200.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 6, 6S _ 6 PLUS, 6S PLUS – HÀNG 100%, ACTIVE ONLE, 99% ZIN

 

HÀNG SAMSUNG CHÍNH HÃNG VÀ XÁCH TAY 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
S8 PLUS 64G BLACK 16.900.000  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 PLUS 64G GRAY,XANH CORAL,BLACK 14.300.000 HÀN QUỐC MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 PLUS 64G GRAY,XANH CORAL,BLACK 13.900.000  MỸ  MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G GRAY,XANH CORAL,GOLD 15.200.000   CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G GRAY,XANH CORAL,GOLD 12.800.000 HÀN QUỐC,MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A5 2017 VÀNG 6.300.000  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A3 2016 VÀNG 3.200.000 CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY
J5 2016 VÀNG 2.500.000 CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY
NOTE 5 VÀNG 5.900.000 CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY
A5 2016 HỒNG 4.500.000 CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY

 

IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online New 100% VÀ TBH
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP 5SE/32G GRAY 7.900.000 X CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6/32GB – Gold Nguyên Seal VN CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6 PLUS 64GB – SILVER Nguyên Seal LL CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S PLUS 16gb –  Gold   Nguyên Seal 10.500.000  LL TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S PLUS 16gb –  Rose   Nguyên Seal 10.500.000 LL TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S/32gb – GRAY  Nguyên Seal  9.500.000  LL TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  SILVER  Nguyên Seal  9.500.000  LL CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/64gb –  Rose   Nguyên Seal 10.500.000  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/32G – GRAY   Nguyên Seal 11.600.000  LL CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –  Silver   Nguyên Seal Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –  Gold   Nguyên Seal 11.800.000  LL TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G–  Rose   Nguyên Seal  LL TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/64GB-  ROSE   Nguyên Seal 12.500.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – Gold   Nguyên Seal 12.500.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – GRAY Nguyên Seal 12.500.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – SILVER Nguyên Seal 12.500.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128GB –  GRAY  Nguyên Seal  LL Active Online Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

6 6S 7 PLUS HÀNG 99% ZIN ALL
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray 4.900.000 J 99% Zin all
iP6/16gb –  Silver 4.900.000 J 99% Zin all
iP6/16gb –  Gold 5.150.000 J 99% Zin all
iP6 /64gb –  Gray 6.100.000 LL 99% THAY VỎ
iP6 /64gb –  Silver 6.100.000 LL 99% THAY VỎ
iP6 /64gb –  Gold 6.350.000 LL 99% THAY VỎ
iP6 /128gb –  Gray LL 99% Zin all
iP6 /128gb –   Silver LL 99% Zin all
iP6 /128gb –  Gold LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Gray 6.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /16gb –  Silver 6.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /16gb –  Gold 6.800.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Gray 7.950.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Silver 8.100.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Gold 8.400.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Gray 8.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Silver 8.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Gold 8.900.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G GRAY 6.450.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G SILVER 6.550.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G ROSE 6.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G GOLD 6.800.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G GRAY 8.500.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G SILVER 8.500.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G ROSE 8.700.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G GOLD 8.800.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S PLUS 64G GRAY 10.500.000 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G SILVER LL 99% Zin all
6S PLUS 64G ROSE 10.800.000 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G GOLD 10.900.000 LL 99% Zin all
7 32G gray 10.600.000 LL 99% Zin all RED IMEI
7 32g silver 10.400.000 LL 99% Zin all red imei
7 128G JET 11.400.000 LL 98% ZIN ALL LƯNG TRẦY NHẸ
7 128G gold,rose,jet 12.400.000 LL 99% Zin all red imei
7 128G ROSE 12.800.000 VN 99,9% Zin all
7 256G JET 12.500.000 LL 99% Zin all RED IMEI
7 256G JET 13.400.000 ZP 99% Zin all
7 PLUS 32G GOLD,ROSE 14.200.000 LL ,VN 99% Zin all
7 PLUS 32G GRAY VÀ ROSE 13.600.000 B VÀ ZP VỎ XẤU 
7 PLUS 128G GRAY 15.500.000 ZD 99% Zin all RED IMEI
7 PLUS 128G ROSE 15.200.000 VN 23/5/18 98% ZIN ALL TRẦY GỐC
7 PLUS 128G SILVER 15.200.000 LL 22/2/18 98% ZIN ALL
7 PLUS 128G JET 15.500.000 LL 28/12/17 98% ZIN ALL
7 PLUS 256G 4 MÀU 17.200.000 LL 99% Zin all

 

IPAD AIR 2 VÀ IPAD PRO
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 2 16gb/ Gold / 4G 10.500.000 LL Chưa Active
iPad Air 2 32gb/ GOLD / 4G 11.500.000 LL Chưa Active
iPad Mini 4 128gb/ Gold / WIFI 10.300.000 LL CHƯA ACTI
iPad Mini 4 32G/ GOLD/ WIFI 8.800.000 TH Chưa Active
IPAD PRO 9.7 32G/G/ROSE/4G 14.900.000 LL Chưa Active
IPAD PRO 9.7 128G/GRAY/4G 15.900.000 LL Active Online
IPAD PRO 9.7 256G/GRAY/4G 18.900.000 LL Active Online
IPAD PRO 12.9 128G/GRAY/4G LL Chưa Active
 IPHONE 5SE 32G GRAY  X  CHƯA ACTI CHUẨN
APPLE WATCH SERI 2 SILVER SIZE 42 9.200.000 LL CHƯA ACTIVE CHUẨN

CHÚC QUÝ CỬA HÀNG MUA MAY BÁN ĐẮT!!! LÀM

ĂN PHÁT ĐẠT!!!