BẢNG GIÁ CHO ANH EM CỬA HÀNG

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY

 UPDATE NGÀY 16/04/2018

   Chi nhánh 1:100A ĐINH TIÊN HOÀNG,F1,BÌNH THẠNH

Chi nhánh 2 :353 LÊ QUANG ĐỊNH,F5,BÌNH THẠNH   

Chúc quý cửa hàng ngày mới may mắn!

 

IPHONE X 

New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X SILVER 64GB 23.800 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy 
IPHONE X GRAY 64GB 23.800 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 256GB      27.100 ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 256GB             27.100 LL Chưa Active             Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 IPHONE 8 PLUS

CHƯA ACTIVE NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 8 64G GOLD 16.800 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G GRAY 16.600 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G SILVER HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G GOLD HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G GRAY HẾT LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G SILVER  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
          
IPHONE 8 PLUS 64G GOLD 19.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64GSILVER 19.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GRAY 19.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G GOLD 23.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G SILVER 23.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G GRAY           22.900 LL               Chưa Active                 Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy      
IPHONE actionline fullbox

New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X GRAY 64GB 22.900 LL Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 64GB 23.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 256GB 25.500 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 256GB 25.500 CH Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IPHONE 8 PLUS 256G GOLD 21.800 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G SILVER 21.600 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G GRAY 21.500 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GOLD 18.100 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G SILVER 17.900 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GRAY         17.900 LL              Active                       Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 –        
IPHONE 8  64G GOLD 15.300 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8  64G SILVER 15.300 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8  64G GRAY 15.300 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7 PLUS

Nguyên Seal – New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 Plus/32gb –  Gray        HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb – Silver     HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Gold  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Rose  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/128gb –  Gray  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Silver  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gold  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Rose HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Jet Black HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – RED HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/256G – RED HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Silver  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Gold HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Rose HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Jet Black  HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Black                HẾT LL       Chưa Active           Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7,7 PLUS

Active Online  New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose                            11.200 VN TBH CHUA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold 11.200 VN TBH CHƯA  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver HẾT VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray HẾT VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7/128gb – Rose 13.600 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold HẾT VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver HẾT VN TBH CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray 12.900 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black 12.900 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 32G GRAY   14.600  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G ROSE   14.600 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GOLD   14.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G SILVER   14.600 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 128G SILVER   16.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GRAY   16.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD   16.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE   16.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G JETBLACK   16.300 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP 7 PLUS 128G RED   17.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 256G SILVER    VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G ROSE     VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G BLACK   17.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7,7+,8,8+,X Công ty

New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 8+64G GOLD                   20.300   VN Chưa Active           Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G GOLD  16.800 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 64G SILVER               25.200 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 256G SILVER        HẾT VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG

CHÍNH HÃNG VÀ XÁCH TAY

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
SAMSUNG S9+ ĐEN             18.900 Công Ty Mới Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S9+  TÍM  19.200 Công Ty Mới Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S9 TÍM +ĐEN 16.200 Công Ty Mới Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
NOTE 8 CÔNG TY ĐEN ,GOLD   17.900 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
NOTE 8 XACH TAY ĐEN   15.800 MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S8 PLUS 64G   15.200  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S8 PLUS 64G    13.200  MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S8 64G    12.200   CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G TÍM CORAL,GOLD    10.200 HÀN QUỐC,MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online

Nguyên Seal New 100% Và TBH

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6S/32gb – GRAY                          8.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb – Silver      8.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb – Rose     8.900 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –Gold      9.500 VN ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/32G – GRAY    10.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –Silver     10.800 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –Gold     10.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G–  Rose     10.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/64GB-  ROSE       11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb –Gold      11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – GRAY     11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – SILVER     11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
Iphone HÀNG 99%

ZIN ALL

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray                              3.900    LL              99%                                                                                    
iP6/16gb –  Silver  3.900 LL              99%  
iP6/16gb –  Gold  4.050 LL              99%  
         
iP6 /64gb –  Gray 4.550 LL 99%  
iP6 /64gb –  Silver 4.550 LL 99%  
iP6 /64gb –  Gold 4.650 LL 99%  
         
iP6 /128gb –  Gray 5.400 LL 99%  
iP6 /128gb –   Silver 5.500 LL 99%   
iP6 /128gb –  Gold 5.700 LL 99%  
         
iP6 Plus /16gb –  Gray 5.700 LL 99%  
iP6 Plus /16gb –Gold 5.900 LL 99%  
iP6 Plus /16gb – Silver 5.700 LL 99%  
         
iP6 Plus /64gb –  Gray 6.500 LL 99%  
iP6 Plus /64gb –Silver 6.500 LL 99%  
iP6 Plus /64gb –Gold 6.700 LL 99%  
         
iP6 Plus /128gb –  Gray 8.100 LL 99%  
iP6 Plus /128gb –Silver 8.100 LL 99%  
iP6 Plus /128gb –Gold 8.200 LL 99%  
         
6S 16G GRAY 4.650 LL 99%  
6S 16G Silver 4.650 LL 99%  
6S 16G ROSE 4.750 LL 99%  
6S 16G GOLD 4.750 LL 99%  
6S 32G GRAY  5.300 LL 99%  
6S 32G GRAY 5.300 LL 99%
6S 32G GRAY 5.300 LL 99%
6S 32G GRAY 5.300 LL 99%
6S 64G GRAY 5.800 LL 99%  
6S 64G Silver 5.800 LL 99%  
6S 64G ROSE 5.800 LL 99%  
6S 64G GOLD 5.800 LL 99%  
         
6S PLUS 16G GRAY 6.700 LL 99%  
6S PLUS 16G GOLD 6.700 LL 99%  
6S PLUS 16G ROSE 6.700 LL 99%  
6S PLUS 16G SILVER 6.700 LL 99%
6S PLES 64G GRAY 7.800 LL 99%  
6S PLUS 64G SILVER 7.800 LL 99%  
6S PLUS 64G ROSE 7.800 LL 99%  
6S PLUS 64G GOLD 7.800 LL 99%  
         
7 32G gray 7.900 LL 99%  
7 32G ROSE 7.900 LL 99%  
7 32g silver 7.900 LL 99%  
7 128G gold,rose,jet 10.200 LL 99%   
7 256G JET 10.800 LL 99%  
7 256G RED 11.500 LL 99%  
         
7 PLUS 32G GOLD 11.200 LL 99%  
7 PLUS 32G ROSE 10.900 LL 99%  
7 PLUS 32G GRAY 10.900 LL 99%  
7 PLUS 32G SILVER 10.900 LL 99%  
7 PLUS 128G GOLD 13.200 LL 99%  
7 PLUS 128G GRAY 12.900 LL 99%   
7 PLUS 128G ROSE 12.900 LL 99%   
7 PLUS 128G SILVER 12.900 LL  99%   
7 PLUS 128G JET 12.900 LL  99%   
7 PLUS 256G GOLD 13.500 LL 98%   
         
Iphone 8 64G 13.200 LL 99%  
Iphone 8+64G 16.650 LL 99%  
8+256G GRAY 18.950 LL 99%  
X64G GRAY 21.200 LL 99%  
X 64G SILVER 21.400 LL 99%  
X 256G GRAY 22.900 LL 99%  
X 256G SILVER 23.200 LL 99%  
IPAD AIR 2 – IPAD PRO

MỚI 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 1 16gb Gray 4G                       7.200 LL             Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Air 2 32gb/Gold / 4G       10.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iPad 2017 32gb GRAY WIFI 4G       9.600 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 32gb SILVER WIFI 4G 9.200 TH Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 128Ggb Gold WIFI 4G      13.200 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 32gb Gold WIFI        7.500 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 128gb Gold WIFI       10.700 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad PRO 256gb Gold 4G WIFI  19.900 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy