Thông tin

Bảng giá sỉCẬP NHẬT NGÀY 15/08/2018
Iphone X

 TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNG  GHI CHÚ
 IPHONE X SILVER 64GB 23.400  LL Chuẩn  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 64GB 22.250  LL Chuẩn  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB 23.650  LL Chuẩn  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GB 24.450  LL Chuẩn  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE X GRAY 64GB GỌI  LL CPO  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 64GB GỌI  LL CPO  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GB 22.600  LL CPO  Chưa Active      Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB             GỌI  LL CPO  Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone 8/ 8Plus chính hãng

TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 IPHONE 8 64G GOLD 15.700 LL  Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 64G GRAY GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 64G SILVER GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 64G RED GỌI LL  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE 8 256G GOLD GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 256G GRAY GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 256G SILVER GỌI LL  Active 28/06  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 256G RED GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE 8+ 64G RED 18.800 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G GOLD 18.700 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G GOLD GỌI EU  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G SILVER GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G GRAY GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE 8+ 256G RED GỌI LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 256G GOLD GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+256G SILVER GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 + 256G GRAY            GỌI LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone X + 8 Plus huy hoàng mobile

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 IPHONE X GRAY 64GB                21.700 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 64GB 21.900 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB 23.200 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GB 23.400 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB 23.200 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
 IPHONE X SILVER 256GB 23.400 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
         
 IPHONE 8 PLUS 256G GOLD GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 256G SILVER GỌI  VN   TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 256G GRAY GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE 8 PLUS 64G GOLD GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 64G SILVER GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 64G GRAY 17.500 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE 8  64G GOLD 14.500 LL  Active T7  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8  64G SILVER GỌI LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
 IPHONE 8  64G RED 14.700 LL  Active T7  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
 IPHONE X GRAY 64GB GỌI VN  TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình
 IPHONE X SILVER 64GB GỌI VN  TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB 22.500  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE X SILVER 256GB 22.700  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
         
 IPHONE 8+ 256GB GOLD 18.900  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 256GB SILVER GỌI  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 256GB GRAY 18.700  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
         
 IPHONE 8+ 64G GOLD GỌI VN  TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 64G SILVER GỌI  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 64G GRAY 16.200  VN   TBH Chưa Active  Only máy không phụ kiện – Xem hình 

iphone công ty chính hãng

 TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ    XUẤT XỨ   TÌNH TRẠNG  GHI CHÚ
IPHONE 6 32G GOLD                    6.300 VN  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G GOLD               GỌI VN  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G GOLD  16.200 VN  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 64G GRAY              23.500 VN  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 64G SILVER GỌI VN  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 256G GRAY 26.200 VN  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 256G SILVER 27.500  VN  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 

iphone 7 và iphone 7 plus trả bảo hành

TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ   TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP7/32GB –  Rose                          10.500 VN  TBH Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB – Gold GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB – Silver GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB –  Gray 10.500 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
IP7/128GB – Rose 12.300 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7/128GB – Gold 12.300 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình  
IP7/128GB –  Silver 12.300 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB –  Gray 12.300  VN   TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB –  Jet Black 12.300 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
IP7 PLUS 32G GRAY 13.900 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 32G ROSE 13.900 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 32G SILVER 13.900 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 32G GOLD  13.900 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
         
IP7 PLUS 128G SILVER 15.500 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 128G GRAY 15.500 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 128G GOLD 15.500 VN  TBH  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 128G ROSE 15.500 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 128G JETBLACK 15.500 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP 7 PLUS 128G RED 15.900  VN   TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
         
IP7 PLUS 256G SILVER GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình  
IP7 PLUS 256G ROSE GỌI  VN   TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 256G BLACK 16.300  VN   TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 256G GOLD 16.300  VN   TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ     TÌNH TRẠNG      GHI CHÚ
SAMSUNG S9+ ĐEN                      18.500  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S9+ TÍM  18.500  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S9 TÍM-ĐEN 15.300  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
NOTE 8 CÔNG TY ĐEN-GOLD  17.500  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
NOTE 8 XACH TAY ĐEN 15.500  MỸ  MỚI
 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
SAMSUNG S8 PLUS 64G 15.200  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S8 PLUS 64G   13.200  MỸ  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S8 64G  12.200  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
S8 64G TÍM CORAL,GOLD  10.200  MỸ, HÀN  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Bảng giá Iphone 6, 6s Plus

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ    XUẤT XỨ   TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6S/32gb – GRAY                        7.200 VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S/32gb – Silver     GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S/32gb – Rose GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
iP6S Plus/32G – GRAY GỌI LL  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
iP6S Plus/32G –Silver   GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/32G –Gold   GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/32G–  Rose   GỌI VN  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
         
iP6S Plus/64GB-  ROSE           GỌI LL  CPO Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
iP6S Plus/64gb –Gold    GỌI ZP  CPO Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/64gb – GRAY  GỌI ZP  TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/64gb – SILVER  GỌI  ZP  CPO Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

apple watch bảng giá

 TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ   TÌNH TRẠNG  GHI CHÚ
 A Watch Sr3 42mm Gray Cel     9.500 LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Black GPS 8.550 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Silver GPS 8.550 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Gold GPS 8.550 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Gray GPS 8.550 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 38mm Gray GPS 7.900 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Ipad mới 100%, nguyên seal

TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ    XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD 2018 32gb GRAY 4G 10.500 LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPAD2017 128gb SILVER 4G 11.500 LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Mini 128gb Gold Wifi GỌI LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 10.5 64gb Silver wifi 13.700 LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
Pro 10.5 64gb Gray 4G 16.200 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
PRO 10.5 256gb Gold 4G 18.900 LL  Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
PRO 10.5 256gb Gold 4G  20.200 LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
PRO 10.5 512gb Gold 4G  22.600  LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 12.9 64gb Gray 4G 18.900   LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
PRO 12.9 512gb Gold 4G  25.800  LL  Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 

Macbook chuẩn

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ    XUẤT XỨ       TÌNH TRẠNG     GHI CHÚ
Pro 15in 2017 gray MPTT2           GỌI LL  Mới – Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 15in 2016 gray MLH42 42.900 LL  Mới – Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 15in 2017 gray MPTT2 42.500 LL 99%  Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro 13in 2016 gray MLL42 25.500 LL 99%  Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro 13in 2017 silver MPXU2 25.300 LL 99%  Có sạc đi kèm – Xem hình
Macbook 12in rose 2016 20.500 LL 99%  Có sạc đi kèm – Xem hình

Iphone 99%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNG   GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray                   3.200 LL 99%   – Xem hình                                      
iP6/16gb –  Silver 3.200 LL 99%   – Xem hình
iP6/16gb –  Gold 3.350 LL 99%   – Xem hình
 
iP6 /64gb –  Gray 3.950 LL 99%   – Xem hình 
iP6 /64gb –  Silver 3.950 LL 99%   – Xem hình 
iP6 /64gb –  Gold 3.950 LL 99%   – Xem hình 
     
iP6 Plus /16gb – Gray 4.700 LL 99%   – Xem hình
iP6 Plus /16gb – Silver 4.700 LL 99%   – Xem hình
iP6 Plus /16gb – Gold 4.900 LL 99%   – Xem hình 
 
iP6 Plus /64gb – Gray 5.700 LL 99%   – Xem hình
iP6 Plus /64gb – Silver 5.700 LL 99%   – Xem hình
iP6 Plus /64gb – Gold 5.900
LL 99%   – Xem hình 
 
iP6 Plus /128gb – Gray GỌI LL 99%   – Xem hình 
iP6 Plus /128gb – Silver GỌI LL 99%   – Xem hình
iP6 Plus /128gb – Gold GỌI LL 99%   – Xem hình 
 
iP6S /16G – Gray 3.950 LL 99%   – Xem hình
iP6S /16G – Silver 3.950 LL 99%   – Xem hình 
iP6S /16G – Rose 4.150  LL  99%   – Xem hình 
iP6S /16G – Gold 4.150 LL 99%   – Xem hình 
iP6S /32G – Gray 4.600 LL  99%   – Xem hình 
 
iP6S /64G – Gray 5.100 J 99%   – Xem hình 
iP6S /64G – Silver 5.100 J 99%   – Xem hình 
iP6S /64G – Rose 5.100 J 99%   – Xem hình 
iP6S /64G – Gold 5.100 J 99%   – Xem hình 
 
iP6S Plus /16G – Gray 6.300 LL 99%   – Xem hình 
iP6S Plus /16G – Silver 6.300 LL 99%   – Xem hình 
iP6S Plus /16G – Rose 6.300 LL 99%   – Xem hình 
iP6S Plus /16G – Gold 6.300 LL 99%   – Xem hình 
         
iP6S Plus /64G – Gray
 7.550 LL 99%   – Xem hình 
iP6S Plus /64G – Silver  7.550 LL 99%   – Xem hình 
iP6S Plus /64G – Rose  7.650 LL 99%   – Xem hình 
iP6S Plus /64G – Gold  7.650 LL 99%   – Xem hình 
         
iP7 /32G – Gray  7.500 LL 99%   – Xem hình 
iP7 /32G – Silver  7.500 LL 99%   – Xem hình 
iP7 /32G – Rose  7.200 LL 99%   – Xem hình 
iP7 /32G – Gold  7.500 LL 99%   – Xem hình 
iP7 /128G – Gold  8.800 LL 99%   – Xem hình 
iP7 /256G – Jet  9.300 LL 99%   – Xem hình 
iP7 /256G – Red  10.700 LL 99%   – Xem hình 
         
iP7 Plus /32G – Gray  10.900   LL  99%   – Xem hình  
iP7 Plus /32G – Silver  10.900  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /32G – Rose  10.900  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /32G – Gold  10.900  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Gray  12.500  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Silver  12.500  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Rose  12.500  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Jet  12.500  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Gold  12.500  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Red 12.900  LL 99%   – Xem hình  
iP7 Plus /256G – Jet  12.900  LL 99%   – Xem hình  
         
iP8 /64G Gold 12.500  LL 99%   – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Gray 14.700  LL 98%   – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Gray 15.000  LL 99%   – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Silver 15.000  LL 99%   – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Gold 15.200  LL 99%   – Xem hình  
iP8 Plus /256G – Gray 16.600  LL 99%   – Xem hình  
iPX /64G – Gray  19.700   LL 99%   – Xem hình  
iPX /64G – Silver 20.300  LL 99%   – Xem hình  
iPX /256G – Gray 21.500  LL 99%   – Xem hình  
iPX /256G – Silver 21.900  LL 99%   – Xem hình  

Liên hệ