Homepage

IPHONE GIÁ SỈ–SAM SUNG GIÁ SỈ

                                                              BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY

UPDATE NGÀY 12/2/2018

chúc quý cửa hàng ngày mới may mắn!

IPHONE X SILVER 64GB  VN 25.900          LL 24.850             ACTI RỒI LL
IPHONE X GRAY 64GB  VN 25.900          LL 24.850             LZ:24.850
IPHONE X SILVER 256GB  VN 29.200          LL 27.600             ZP:27.400
 IPHONE X GRAY 256GB  VN 29.200          LL 27.600             ZP:27.400

 

IPHONE 8 VÀ IPHONE 8 PLUS CÓ SẴN HÀNG
                        HÀNG CHƯA ACTI CHUẨN  HÀNG CHƯA ACTI CHUẨN 
          IPHONE 8 64G GOLD, nguyên seal:16.950 IPHONE 8 PLUS 64G GOLD nguyên seal:20.000
          IPHONE 8 64G GRAY, nguyên seal:16.900 IPHONE 8 PLUS 64GSILVER nguyên seal:19.950
        IPHONE 8 64G SILVER, nguyên seal:16.900 IPHONE 8 PLUS 64G GRAY nguyên seal:19.950
                         HÀNG CÔNG TY CHƯA ACTI HÀNG CÔNG TY CHƯA ACTI 
     IPHONE 8 64G GOLD, nguyên seal:17.400 VN IPHONE 8 PLUS 64G GOLD nguyên seal:20.500 vn
IPHONE 8 PLUS 64G GRAY NGUYÊN SEAL:20.300 vn
            HÀNG CHƯA ACTI NGUYÊN SEAL LL HÀNG CHƯA ACTI NGUYÊN SEAL LL
      IPHONE 8 256G GOLD nguyên seal:18.900 IPHONE 8 PLUS 256G GOLD nguyên seal:23.500
        IPHONE 8 256G GRAY nguyên seal:18.900 IPHONE 8 PLUS 256G GRAY nguyên seal:22.900 
     IPHONE 8 256G SILVER nguyên seal:18.900 IPHONE 8 PLUS 256G SILVER nguyên seal:23.200
                    HÀNG ACTI RỒI ĐÚNG MỚI HÀNG ACTI RỒI ĐÚNG MỚI
       IPHONE 8 256G GOLD nguyên seal:17.900 IPHONE 8 PLUS 256G GOLD nguyên seal:21.900
        IPHONE 8 256g silver nguyên seal:17.900 IPHONE 8 PLUS 256G SILVER nguyên seal:21.400 
       IPHONE 8 256G GRAY nguyên seal:17.900 IPHONE 8 PLUS 256G GRAY nguyên seal:21.300

IPHONE 7  – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb – Gray   Nguyên Seal mới 100%     13.400 EU Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver  Nguyên Seal mới 100%     13.400 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold   Nguyên Seal mới 100%     13.400 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Rose   Nguyên Seal mới 100%     13.400 LL Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

iP7/128gb –  Gray  Nguyên Seal mới 100%    15.700 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – silver    Nguyên Seal mới 100%    15.500 ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  RED   Nguyên Seal mới 100%    16.200 ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100%    15.900 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal mới 100%    15.900 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – GOLD Nguyên Seal mới 100%    15.500 ZP CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/256gb –RED Nguyên Seal mới 100%    15.800 LL ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7 PLUS – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 Plus/32gb –  Gray  Nguyên Seal mới 100%    16.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb – Silver    Nguyên Seal mới 100%    16.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Gold   Nguyên Seal mới 100%    16,200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100%    16.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
         
iP7 Plus/128gb –  Gray  Nguyên Seal mới 100%    18.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Silver    Nguyên Seal mới 100%    18.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal mới 100%    18.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100%    18.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal mới 100%    18.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – RED NGUYÊN SEAL mới 100%    19.200 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/256G –RED NGUYÊN SEAL mới 100%     19.800 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Silver  Nguyên Seal mới 100%    19.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Gold  Nguyên Seal mới 100%    19.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Rose  Nguyên Seal mới 100%    19.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Jet Black  Nguyên Seal mới 100%    19.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Black  Nguyên Seal mới 100%    19.300 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7,7 PLUS  – Active Online  New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose  Nguyên Seal mới 100%    11.900 VN TBH CHUA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold    Nguyên Seal mới 100%    11.900 VN TBH CHƯA  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver Nguyên Seal mới 100%    11.900 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray   Nguyên Seal mới 100%    11.900 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7/128gb – Rose Nguyên Seal mới 100%    13.600 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold Nguyên Seal mới 100%    13.600 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver  Nguyên Seal mới 100%    13.600 VN TBH CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray   Nguyên Seal mới 100%    13.600 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal mới 100%    13.600 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 32G GRAY NGUYÊN SEAL mới 100%    14.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100%    14.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GOLD NGUYÊN SEAL mới 100%    14.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G SILVER NGUYÊN SEAL mới 100%    14.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 128G SILVER NGUYÊN SEAL mới 100%   16.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GRAY NGUYÊN SEAL mới 100%   16.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD NGUYÊN SEAL mới 100%    17.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100%   16.800 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G JETBLACK NGUYÊN SEAL mới 100%   16.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP 7 PLUS 128G RED NGUYÊN SEAL mới 100%   18.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 256G SILVER NGUYÊN SEAL mới 100%    17.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100%    17.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G BLACK NGUYÊN SEAL mới 100%    17.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7,7+,8,8+,X—- CÔNG TY MÃ (V N) New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 8+64G GOLD     20.500   VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 64G GRAY                                                25.900 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 256G SILVER         29.200 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

IPHONE 6, 6S _ 6 PLUS, 6S PLUS – HÀNG 100%, ACTIVE ONLE, 99% ZIN

 

HÀNG SAMSUNG CHÍNH HÃNG VÀ XÁCH TAY 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
NOTE 8 CÔNG TY ĐEN    18.200 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
NOTE 8 CÔNG TY ĐEN   16.300 MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 PLUS 64G TÍM PHONG LAN,GOLD mới 100%   15.800  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 PLUS 64G GRAY,XANH CORAL,BLACK mới 100%   13.800  MỸ  MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G GRAY,XANH CORAL,GOLD mới 100%   13.200   CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G TÍM CORAL,GOLD mới 100%   11.200 HÀN QUỐC,MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online New 100% VÀ TBH
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6S PLUS 16gb –  Gold  và ROSE Nguyên Seal mới 100%    9.500 zp CPO CHƯA ACTI  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S PLUS 16gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100%    9.200 ZP TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S/32gb – GRAY  Nguyên Seal mới 100%    9.200  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  SILVER  Nguyên Seal mới 100%    9.200  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  ROSE Nguyên Seal mới 100%    9.200 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  GOLD  Nguyên Seal mới 100%    9.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/32G – GRAY   Nguyên Seal mới 100%    11.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –  Silver   Nguyên Seal mới 100%    11.200 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –  Gold   Nguyên Seal mới 100%    11.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G–  Rose   Nguyên Seal mới 100%    11.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/64GB-  ROSE   Nguyên Seal     11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – Gold   Nguyên Seal    11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – GRAY Nguyên Seal    11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – SILVER Nguyên Seal    11.900 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

6 6S 7 PLUS HÀNG 99% ZIN ALL
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray      4.250 J 99% Zin all
iP6/16gb –  Silver      4.250 J 99% Zin all
iP6/16gb –  Gold      4.350 J 99% Zin all
iP6 /64gb –  Gray      4.850 LL 99% THAY VỎ
iP6 /64gb –  Silver      4.850 LL 99% THAY VỎ
iP6 /64gb –  Gold      5.150 LL 99% THAY VỎ
iP6 /128gb –  Gray     5.400 LL 99% Zin all
iP6 /128gb –   Silver     5.500 LL 99% Zin all
iP6 /128gb –  Gold     5.700 LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Gray     5.700 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /16gb –  Silver     5.700 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /16gb –  Gold     5.900 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Gray     6.800 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Silver     6.800 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Gold     7.200 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Gray     8.600 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Silver     8.600 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Gold     8.900 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G GRAY     5.600 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G SILVER     5.600 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G ROSE     5.900 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G GOLD     5.900 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G GRAY     7.200 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G SILVER     7.200 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G ROSE     7.200 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G GOLD    7.200 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S PLUS 64G GRAY     8.700 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G SILVER     8.700 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G ROSE     8.900 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G GOLD     8.900 LL 99% Zin all
7 32G gray     9.100 LL 99% Zin all
7 32G ROSE     9.100 LL 99% ZIN ALL
7 32g silver     9.100 LL 99% Zin all
7 128G gold,rose,jet    10.600 LL 99% Zin all
7 256G JET    10.600 LL 99% Zin all
7 256G JET    11.300 LL 99% Zin all
7 PLUS 32G GOLD,ROSE,GRAY,SILVER    11.700 LL ,VN 99% Zin all
7 PLUS 128G GOLD    13.800 LL 99% ZIN ALL
7 PLUS 128G GRAY    13.800 VN 99% Zin all 
7 PLUS 128G ROSE    13.800 VN  99% ZIN ALL 
7 PLUS 128G SILVER    13.800 LL  99% ZIN ALL
7 PLUS 128G JET    13.800 LL  99% ZIN ALL
7 PLUS 256G GOLD    14.700 LL 99% Zin all

 

IPAD AIR 2 VÀ IPAD PRO
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 1 16gb/ GRAY,SILVER / 4G     7.500 LL Chưa Active
iPad Air 2 32gb/ GOLD / 4G    10.300 LL Chưa Active
iPad 2017 128gb/ Gold / WIFI 4G    12.700 TH CHƯA ACTI
iPad 2017 32Ggb/ Gold / WIFI 4G     10.200 TH CHƯA ACTI
iPad 2017 128gb/ Gold / WIFI      10.700 TH CHƯA ACTI
iPad 2017 32gb/ Gold / WIFI      7.700 TH CHƯA ACTI
iPad Mini 4 32G/ GOLD/ WIFI     8.800 TH Chưa Active
IPAD PRO 9.7 32G/G/GRAY/4G     12.900 LL Chưa Active
IPAD PRO 9.7 128G/GOLD/4G     14.500 LL CHƯA ACTIVE
IPAD PRO 10.5 64G/GOLD/WIFI     14.200 LL Active Online
IPAD PRO 12.9 128G/GRAY/ ONLY WIFI     17.500 LL Chưa Active
APPLE WATCH SERI 3 SILVER SIZE 42     8.900 LL CHƯA ACTIVE CHUẨN

CHÚC QUÝ CỬA HÀNG MUA MAY BÁN ĐẮT!!! LÀM

ĂN PHÁT ĐẠT!!!