BẢNG GIÁ CHO ANH EM CỬA HÀNG

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY

 UPDATE NGÀY 17/06/2018

   Chi nhánh 1:100A ĐINH TIÊN HOÀNG,F1,BÌNH THẠNH

Chi nhánh 2 :353 LÊ QUANG ĐỊNH,F5,BÌNH THẠNH   

Chúc quý cửa hàng ngày mới may mắn!

 

IPHONE X 

New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X SILVER 64GB ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy 
IPHONE X SILVER 64GB 23.550 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 64GB 23.450 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 256GB 25.550 ZP,ÚC Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 256GB      LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 256GB             25.700 LL Chưa Active             Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 IPHONE 8 PLUS

CHƯA ACTIVE NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 8 64G GOLD HẾT VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G GRAY HẾT LL TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G SILVER HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G RED 16.400 LL Chưa Activer Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G GOLD HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G GRAY HẾT LL Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G SILVER  16.800 LL  Active 28/6 Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 256G RED HẾT LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
          
IPHONE 8 PLUS 64G RED 18.950 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GOLD 18.850 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GOLD 18.450 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64GSILVER 18.850 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GRAY 18.850 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G RED 22.650 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G GOLD 22.500 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G SILVER 22.500 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G GRAY           22.400 LL               Chưa Active                 Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy      
IPHONE ACTIONLINE-TBH fullbox

New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X GRAY 64GB 22.800 VN TBH CHƯA Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 64GB 23.000 VN TBH CHƯA Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 256GB 24.500 LL Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 256GB 24.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 256GB 25.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X SILVER 256GB 24.800 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IPHONE 8 PLUS 256G GOLD 21.200 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G SILVER 20.900 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 256G GRAY 20.900 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GOLD 17.700 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G SILVER 17.500 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 PLUS 64G GRAY         17.500 VN          TBH CHƯA Active           Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 –        
IPHONE 8  64G GOLD 14.500 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8  64G SILVER 14.500 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8  64G GRAY 14.500 LL  Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X GRAY 64GB 21.600 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE X SILVER 64GB 21.900 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE X GRAY 256GB 23.500 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE X SILVER 256GB 23.800 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE 8 PLUS 256GB SILVER 19.300 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE 8 PLUS 256GB GOLD 19.900 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE 8 PLUS 256GB GRAY 18.800 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE 8 PLUS 64G GOLD 16.600 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE 8 PLUS 64G SILVER 16.300 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
IPHONE 8 PLUS 64G GRAY 16.200 VN TBH CHƯA Active ONLY MÁY
Apple watch 

Nguyên Seal – New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
A Watch Sr3 42mm Gray GPS 8.650 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A Watch Sr3 42mm Black GPS 8.650 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A Watch Sr3 42mm Silver GPS 8.650 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A Watch Sr3 42mm Gold GPS  8.650 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A Watch Sr3 42mm Gray cellular 9.500 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A Watch Sr3 38mm Gray GPS 8.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7,7 PLUS

Active Online  New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose                            10.700 VN TBH CHUA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold 10.700 VN TBH CHƯA  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver 10.700 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray 10.700 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7/128gb – Rose 12.300 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold HẾT VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver HẾT VN TBH CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray 12.300 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black 12.300 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 32G GRAY   13.900  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G ROSE   13.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G SILVER   13.900 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GOLD   14.100 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 128G SILVER   15.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GRAY   15.700 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD   15.900 LL CHƯA ACTI CPO Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE   15.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G JETBLACK   15.500 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP 7 PLUS 128G RED   16.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 256G SILVER    VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G ROSE     VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G BLACK   16.300 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G RED   16.600 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7,7+,8,8+,X Công ty

New 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 6 32G GOLD  6.350 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8+64G GOLD                    19.900   VN Chưa Active           Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 8 64G GOLD  16.800 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 64G GRAY               24.500 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 64G SILVER 24.800 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 256G GRAY 28.200 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE X 256G SILVER       28.800 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG

CHÍNH HÃNG VÀ XÁCH TAY

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
SAMSUNG S9+ ĐEN            19.300 Công Ty Mới Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S9+  TÍM  19.300 Công Ty Mới Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S9 TÍM-ĐEN 16.200 Công Ty Mới Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
NOTE 8 CÔNG TY ĐEN-GOLD   17.500 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
NOTE 8 XACH TAY ĐEN   15.500 MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S8 PLUS 64G   15.200  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S8 PLUS 64G    13.200  MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
SAMSUNG S8 64G    12.200   CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G TÍM CORAL,GOLD    10.200 HÀN QUỐC,MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online

Nguyên Seal New 100% Và TBH

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6S/128gb – GRAY                          8.700 EU TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/128gb – Silver      8.700 EU TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/128gb – Rose     8.700 EU TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/128gb –Gold      8.700 EU ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/32G – GRAY    10.200 LL ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –Silver     10.200 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –Gold     10.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G–  Rose     10.200 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/64GB-  ROSE        LL CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb –Gold       ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – GRAY       ZP TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – SILVER      ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
Iphone HÀNG 99%

ZIN ALL

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray                              3.200    LL              99%                                                                                    
iP6/16gb –  Silver  3.200 LL              99%  
iP6/16gb –  Gold  3.350 LL              99%  
         
iP6 /64gb –  Gray 3.750 LL 99%  
iP6 /64gb –  Silver 3.750 LL 99%  
iP6 /64gb –  Gold 3.750 LL 99%  
         
iP6 Plus /16gb –  Gray 4.700 LL 99%  
iP6 Plus /16gb –Gold 4.900 LL 99%  
iP6 Plus /16gb – Silver 4.700 LL 99%  
         
iP6 Plus /64gb –  Gray 5.500 LL 99%  
iP6 Plus /64gb –Silver 5.500 LL 99%  
iP6 Plus /64gb –Gold 5.500 LL 99%  
         
iP6 Plus /128gb –  Gray 6.400 LL 99%  
iP6 Plus /128gb –Silver 6.400 LL 99%  
iP6 Plus /128gb –Gold 6.500 LL 99%  
         
6S 16G GRAY 3.950 LL 99%  
6S 16G Silver 3.950 LL 99%  
6S 16G ROSE 3.950 LL 99%  
6S 16G GOLD 3.250 LL 99%  
6S 32G GRAY  4.600 LL 99%  
6S 32G GRAY 4.600 LL 99%
6S 32G GRAY 4.600 LL 99%
6S 32G GRAY 4.600 LL 99%
6S 64G GRAY 5.000 LL 99%  
6S 64G Silver 5.000 LL 99%  
6S 64G ROSE 5.000 LL 99%  
6S 64G GOLD 5.000 LL 99%  
         
6S PLUS 16G GRAY 5.600 LL 99%  
6S PLUS 16G GOLD 5.600 LL 99%  
6S PLUS 16G ROSE 5.600 LL 99%  
6S PLUS 16G SILVER 5.600 LL 99%
6S PLUS 64G GRAY 7.150 LL 99%  
6S PLUS 64G SILVER 7.150 LL 99%  
6S PLUS 64G ROSE 7.150 LL 99%  
6S PLUS 64G GOLD 7.150 LL 99%  
         
7 32G gray 7.500 LL 99%  
7 32G ROSE 7.500 LL 99%  
7 32g silver 7.500 LL 99%  
7 32G GOLD 7.500 LL 99%
7 128G gold,rose,jet 8.900 LL 99%   
7 256G JET 9.300 LL 99%  
7 256G RED 10.700 LL 99%  
         
7 PLUS 32G GOLD 10.700 LL 99%  
7 PLUS 32G ROSE 10.500 LL 99%  
7 PLUS 32G GRAY 10.500 LL 99%  
7 PLUS 32G SILVER 10.500 LL 99%  
7 PLUS 128G GOLD 12.900 LL 99%  
7 PLUS 128G GRAY 12.500 LL 99%   
7 PLUS 128G ROSE 12.500 LL 99%   
7 PLUS 128G SILVER 12.500 LL  99%   
7 PLUS 128G JET 12.500 LL  99%   
7 PLUS 256G GOLD 13.200 LL 98%   
         
Iphone 8 64G 12.200 LL 99%  
Iphone 8+64G 15.200 LL 99%  
8+256G GRAY 17.450 LL 99%  
X64G GRAY 20.600 LL 99%  
X 64G SILVER 20.900 LL 99%  
X 256G GRAY 22.500 LL 99%  
X 256G SILVER 22.700 LL 99%  
IPAD AIR 2 – IPAD PRO

MỚI 100%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 1 16gb Gray 4G                        LL             Chưa Active          Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Air 2 32gb/Gold / 4G        LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iPad 2017 32gb GRAY WIFI 4G       9.000 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 128gb SILVER WIFI 4G 12.500 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 128Ggb Gold WIFI 4G       12.500 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 32gb Gold WIFI        7.300 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad 2017 128gb Gold WIFI       10.200 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad PRO 256gb Gold 4G WIFI  19.800 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad PRO 10.5 256gb Gold 4G WIFI  18.400  J Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad PRO 10.5 256gb SILVER 4G WIFI  18.400  J Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad PRO 10.5 256gb GRAY 4G WIFI  19.800 Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy