Homepage

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY 

UPDATE NGÀY 12/12/2017

chúc quý cửa hàng ngày mới may mắn!

IPHONE X SILVER 64GB  ZP 26.600.000          LL 27.400.000
IPHONE X GRAY 64GB  ZP 26.500.000          LL 26.500.000
IPHONE X SILVER 256GB  ZP 30.700.000          LL 31.400.000                 
 IPHONE X GRAY 256GB  ZP 30.00000         LL 30.400.000

 

IPHONE 8 VÀ IPHONE 8 PLUS CÓ SẴN HÀNG
IPHONE 8 64G GOLD, nguyên seal:16.900.000 IPHONE 8 PLUS 64G GOLD nguyên seal:19.800.000 zp
IPHONE 8 64G GRAY, nguyên seal:17.200.000 IPHONE 8 PLUS 64GSILVER nguyên seal:19.800.000 ll
IPHONE 8 64G SILVER, nguyên seal:16.900.000 IPHONE 8 PLUS 64G GRAY nguyên seal:19.800.000 ll
IPHONE 8 64G GOLD, nguyên seal:17.400.000 VN IPHONE 8 PLUS 64G GOLD nguyên seal:20.900.000 VN CHƯA ACTI
IPHONE 8 64G GOLD, nguyên seal:16.300.000 ACTI  IPHONE 8 PLUS 64G GRAY nguyên seal:18.600.000 LL ACTI RỒI
IPHONE 8 256G GOLD nguyên seal:19.800.000 IPHONE 8 PLUS 256G GOLD nguyên seal:23.300.000
IPHONE 8 256G GRAY nguyên seal:19.800.000 IPHONE 8 PLUS 256G GRAY nguyên seal:22.400.000 
IPHONE 8 256G SILVER nguyên seal:19.800.000 IPHONE 8 PLUS 256G SILVER nguyên seal:22.400.000
IPHONE 8 256G GOLD nguyên seal:18.800.000 ACTI RỒI IPHONE 8 PLUS 256G GOLD nguyên seal:22.300.000 ACTI RỒI
IPHONE 8 256G SILVER nguyên seal:18.800.000 ACTI RỒI IPHONE 8 PLUS 256G SILVER nguyên seal:21.600.000 ACTI RỒI
IPHONE 8 256G GRAY nguyên seal:18.800.000 ACTI RỒI IPHONE 8 PLUS 256G GRAY nguyên seal:21.600.000 ACTI RỒI

IPHONE 7  – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb – Gray   Nguyên Seal mới 100% 13.450.000 LL Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver  Nguyên Seal mới 100% 13.450.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold   Nguyên Seal mới 100% 13.450.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Rose   Nguyên Seal mới 100% 13.450.000 LL Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

iP7/128gb –  Gray  Nguyên Seal mới 100% 16.100.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – silver    Nguyên Seal mới 100% 16.100.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  RED   Nguyên Seal mới 100% 16.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100% 15.500.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal mới 100% 16.100.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – GOLD Nguyên Seal mới 100% 16.100.000 EU CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/256gb –ROSE Nguyên Seal mới 100% 16.500.000  X Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7 PLUS – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 Plus/32gb –  Gray  Nguyên Seal mới 100% 16.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb – Silver    Nguyên Seal mới 100% 16.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Gold   Nguyên Seal mới 100% 16,200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100% 16.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/128gb –  Gray  Nguyên Seal mới 100% 18.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Silver    Nguyên Seal mới 100% 18.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal mới 100% 18.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100% 18.300.000 X Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal mới 100% 18.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – RED NGUYÊN SEAL mới 100% 19.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7 Plus/256G –RED NGUYÊN SEAL mới 100% 19.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Silver  Nguyên Seal mới 100% 19.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Gold  Nguyên Seal mới 100% 19.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Rose  Nguyên Seal mới 100% 19.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Jet Black  Nguyên Seal mới 100% 19.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Black  Nguyên Seal mới 100% 19.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7,7 PLUS  – Active Online  New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose  Nguyên Seal mới 100% 12.700.000 VN TBH CHUA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold    Nguyên Seal mới 100% 12.700.000 VN TBH CHƯA  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver Nguyên Seal mới 100% 12.700.000 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray   Nguyên Seal mới 100% 12.700.000 VN TBH CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP7/128gb – Rose Nguyên Seal mới 100% 13.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold Nguyên Seal mới 100% 13.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver  Nguyên Seal mới 100% 13.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray   Nguyên Seal mới 100% 13.900.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal mới 100% 13.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 32G GRAY NGUYÊN SEAL mới 100% 15.500.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100% 15.500.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GOLD NGUYÊN SEAL mới 100% 15.500.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 128G GRAY NGUYÊN SEAL mới 100% 17.200.000  LL Active rồi Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GRAY NGUYÊN SEAL mới 100% 17.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD NGUYÊN SEAL mới 100% 17.500.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GOLD NGUYÊN SEAL mới 100% 17.500.000 LL Active rồi Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100% 17.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100% 17.200.000  LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G JETBLACK NGUYÊN SEAL mới 100% 17.200.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP 7 PLUS 128G RED NGUYÊN SEAL mới 100% 18.400.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
IP7 PLUS 256G SILVER NGUYÊN SEAL mới 100% 18.200.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G ROSE NGUYÊN SEAL mới 100% 18.200.000 LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G BLACK NGUYÊN SEAL mới 100% 18.200.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7 – 7 PLUS CÔNG TY New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 7 32G  GRAY mới 100% 13.400.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7 PLUS 32G GRAY VÀ GOLD mới 100% 17.700.000 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

IPHONE 6, 6S _ 6 PLUS, 6S PLUS – HÀNG 100%, ACTIVE ONLE, 99% ZIN

 

HÀNG SAMSUNG CHÍNH HÃNG VÀ XÁCH TAY 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
S8 PLUS 64G TÍM PHONG LAN,GOLD mới 100% 16.500.000  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 PLUS 64G GRAY,XANH CORAL,BLACK mới 100% 13.800.000  MỸ  MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G GRAY,XANH CORAL,GOLD mới 100% 14.200.000   CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
S8 64G TÍM CORAL,GOLD mới 100% 11.900.000 HÀN QUỐC,MỸ MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 J7 PRO GOLD mới 100% 7.900.000  CÔNG TY  MỚI  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A7 2017 GOLD mới 100% 7.700.000 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
OPPO F3 mới 100% 5.500.000 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A5 2017 VÀNG mới 100% 6.300.000  CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
A3 2016 VÀNG CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY
J5 2016 VÀNG CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY
NOTE 5 VÀNG 5.900.000 CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY
A5 2016 HỒNG 4.500.000 CÔNG TY 99% ZIN ALL ONLY

 

IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online New 100% VÀ TBH
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP6 PLUS 16G SILVER 9.300.000 VN CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S PLUS 16gb –  Gold  và ROSE Nguyên Seal mới 100% 10.500.000 zp CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S PLUS 16gb –  Rose   Nguyên Seal mới 100% 10.200.000 ZP TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S/32gb – GRAY  Nguyên Seal mới 100% 9.500.000  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  SILVER  Nguyên Seal mới 100% 9.500.000  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  ROSE Nguyên Seal mới 100% 9.500.000 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/32gb –  GOLD  Nguyên Seal mới 100% 9.700.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/64gb – gold  Nguyên Seal mới 100% 10.900.000  VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/32G – GRAY   Nguyên Seal mới 100% 11.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –  Silver   Nguyên Seal mới 100% 11.200.000 VN TBH CHUA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G –  Gold   Nguyên Seal mới 100% 11.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/32G–  Rose   Nguyên Seal mới 100% 11.200.000 VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
         
iP6S Plus/64GB-  ROSE   Nguyên Seal  12.300.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – Gold   Nguyên Seal 12.300.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – GRAY Nguyên Seal 12.300.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/64gb – SILVER Nguyên Seal 12.300.000 ZP CPO CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128GB –  GRAY  Nguyên Seal  LL Active Online Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal LL  CHƯA ACTI CHUẨN Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal VN TBH CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

6 6S 7 PLUS HÀNG 99% ZIN ALL
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray 4.850.000 J 99% Zin all
iP6/16gb –  Silver 4.850.000 J 99% Zin all
iP6/16gb –  Gold 4.950.000 J 99% Zin all
iP6 /64gb –  Gray 6.100.000 LL 99% THAY VỎ
iP6 /64gb –  Silver 6.100.000 LL 99% THAY VỎ
iP6 /64gb –  Gold 6.350.000 LL 99% THAY VỎ
iP6 /128gb –  Gray 6.500.000 LL 99% Zin all
iP6 /128gb –   Silver 6.500.000 LL 99% Zin all
iP6 /128gb –  Gold 6.700.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Gray 6.300.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /16gb –  Silver 6.300.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /16gb –  Gold 6.500.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Gray 7.900.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Silver 7.900.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /64gb –  Gold 8.200.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Gray 8.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Silver 8.600.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
iP6 Plus /128gb –  Gold 8.900.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G GRAY 5.900.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G SILVER 5.900.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G ROSE 6.100.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 16G GOLD 6.100.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G GRAY 8.200.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G SILVER 8.200.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G ROSE 8.400.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S 64G GOLD 8.400.000 LL 99% THAY VỎ MAIN ZIN
6S PLUS 64G GRAY 9.500.000 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G SILVER 9.500.000 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G ROSE 10.300.000 LL 99% Zin all
6S PLUS 64G GOLD 10.300.000 LL 99% Zin all
7 32G gray 10.200.000 LL 99% Zin all
7 32G ROSE 10.200.000 LL 99% ZIN ALL
7 32g silver 10.200.000 LL 99% Zin all
7 128G JET 11.400.000 LL 98% ZIN ALL
7 128G gold,rose,jet 12.400.000 LL 99% Zin all
7 128G ROSE 12.800.000 VN 99,9% Zin all
7 256G JET 12.500.000 LL 99% Zin all
7 256G JET 12.500.000 ZP 99% Zin all
7 PLUS 32G GOLD,ROSE,GRAY,SILVER 13.500.000 LL ,VN 99% Zin all
7 PLUS 128G GOLD 15.200.000  LL 99% ZIN ALL
7 PLUS 128G GRAY 15.200.000 VN 99% Zin all 
7 PLUS 128G ROSE 14.800.000 VN  98% ZIN ALL 
7 PLUS 128G SILVER 14.800.000 LL  98% ZIN ALL
7 PLUS 128G JET 14.800.000 LL  98% ZIN ALL
7 PLUS 256G GOLD 15.700.000 LL 99% Zin all

 

IPAD AIR 2 VÀ IPAD PRO
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 2 16gb/ Gold / 4G LL Chưa Active
iPad Air 2 32gb/ GOLD / 4G  10.300.000 LL Chưa Active
iPad Mini 4 128gb/ Gold / WIFI 10.300.000 LL CHƯA ACTI
iPad Mini 4 32G/ GOLD/ WIFI 8.800.000 TH Chưa Active
IPAD PRO 9.7 32G/G/GRAY/4G 13.900.000 LL Chưa Active
IPAD PRO 9.7 128G/GOLD/4G 15.200.000 LL CHƯA ACTIVE
IPAD PRO 9.7 256G/GRAY/4G 17.200.000 LL Active Online
IPAD PRO 12.9 128G/GRAY/ ONLY WIFI 17.500.000 LL Chưa Active
APPLE WATCH SERI 2 SILVER SIZE 42 8.900.000 LL CHƯA ACTIVE CHUẨN

CHÚC QUÝ CỬA HÀNG MUA MAY BÁN ĐẮT!!! LÀM

ĂN PHÁT ĐẠT!!!