bang gia si11

WWW.HUYHOANGMOBILE.COM

BẢNG   BÁO    GIÁ     SỈ

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY 

UPDATE NGÀY 27/06/2017

 

IPHONE 7  – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Gray  Nguyên Seal 14.250.000 ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver    Nguyên Seal CALL zp Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gold   Nguyên Seal CALL EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Rose   Nguyên Seal CALL EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray  Nguyên Seal 16.700.000 X Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Silver    Nguyên Seal CALL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gold   Nguyên Seal CALL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Rose   Nguyên Seal CALL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal CALL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  RED   Nguyên Seal 17.850.000   LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7 Plus – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 Plus/32gb –  Gray  Nguyên Seal 17.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb – Silver    Nguyên Seal 17.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Gold   Nguyên Seal 17.400.000 LL CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Rose   Nguyên Seal 17.400.000 LL CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gray  Nguyên Seal 19.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Silver    Nguyên Seal 19.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal 19.700.000 X CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal 19.400.000 LL CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Rose Nguyên Seal 19.200.000 ZP CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 19.700.000 VN CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –RED NGUYÊN SEAL 20.300.000 X CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256G –RED NGUYÊN SEAL 21.700.000 X CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Silver  Nguyên Seal 21.200.000 LL CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Gold  Nguyên Seal 21.200.000 LL CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Rose  Nguyên Seal 21.200.000 LL CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Jet Black  Nguyên Seal 21.200.000 LL CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Black  Nguyên Seal  21.200.000 LL  CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7,7 PLUS  – Active Online VÀ TBH New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose  Nguyên Seal 13.600.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold    Nguyên Seal 13.600.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver Nguyên Seal 13.600.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray   Nguyên Seal 13.600.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Rose Nguyên Seal 15.300.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold Nguyên Seal 15.300.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver  Nguyên Seal 15.300.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray   Nguyên Seal 15.800.000 VN CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 15.300.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GRAY NGUYÊN SEAL 16.700.000 LL ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G ROSE NGUYÊN SEAL  16.700.000 LL  ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 32G GOLD NGUYÊN SEAL  16.700.000 LL  ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G GRAY NGUYÊN SEAL 18.800.000   VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G ROSE NGUYÊN SEAL 18.800.000   VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 128G JETBLACK NGUYÊN SEAL  18.500.000  LL ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP 7 PLUS 128G RED NGUYÊN SEAL 20.200.000 LL ACTIVE FULL BOX PHỤ KIỆN NGUYÊN ZIN MÁY
IP7 PLUS 256G SILVER NGUYÊN SEAL  19.600.000  LL ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G ROSE NGUYÊN SEAL  19.800.000  LL ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IP7 PLUS 256G JETBLACK NGUYÊN SEAL 19.600.000 LL  ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 6S  – 6S Plus-7 VÀ 7 PLUS CÔNG TY New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 IPHONE 7 32G GOLD – GRAY-ROSE 15.100.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 32G GOLD- ROSE -GRAY 18.500.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 128G JET 19.900.000   VN CHƯA ACTIVE   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 128G BLACK 20.900.000 VN CHƯA ACTI Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPHONE 7 PLUS 128G RED 21.800.000 VN CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 6S  – USA New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6S/16gb –  gold   Nguyên Seal  11.500.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/16gb –  Silver   Nguyên Seal  11.200.000  LL  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/32gb –  Gold   Nguyên Seal  12.300.000  LL  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/32gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 12,300.000  LL   Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Gray   Nguyên Seal  12.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Silver   Nguyên Seal   12.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Gold   Nguyên Seal   12.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/64gb –  Rose Gold   Nguyên Seal   13.800.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/128gb –  Gray   Nguyên Seal  13.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
   iP6S/128gb –  Silver   Nguyên Seal   13.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/128gb –  Gold   Nguyên Seal 13.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/128gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 13.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online New 100% VÀ TBH
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6S/16gb –  Gold   Nguyên Seal  9.800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/16gb –  Rose   Nguyên Seal  9.800.000  LL Active Online   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/64gb –  Silver  Nguyên Seal  11,500.000  LL Active Online   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/64gb –  Gold   Nguyên Seal 11,600.000  LL Active Online   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Rose   Nguyên Seal  11,600.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb – GRAY   Nguyên Seal   10.800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb –  Silver   Nguyên Seal   10.800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb –  Gold   Nguyên Seal   10.800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb –  Rose   Nguyên Seal  10.800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64GB-  ROSE   Nguyên Seal 12.500.000   LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64gb – Gold   Nguyên Seal  12.500.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/128GB –  GRAY  Nguyên Seal  12.500.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal 13.700.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal  13.700.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
Hàng 99% Zin all
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6/16gb –  Gray  5.100.000 LL 99% Zin all  
iP6 /16gb –  Silver  5.100.000 LL 99% Zin all  
iP6 /16gb –  Gold 5.350.000 LL 99% Zin all  
iP6 /64gb –  Gray 6.100.000 LL 99% Zin all  
iP6 /64gb –  Silver 6.100.000 LL 99% Zin all  
iP6 /64gb –  Gold 6.350.000 LL 99% Zin all  
iP6 /128gb –  Gray 6.400.000 LL 99% Zin all  
iP6 /128gb –  Silver 6.400.000 LL 99% Zin all  
iP6 /128gb –  Gold 6.800.000 LL 99% Zin all  
iP6 Plus /16gb –  Gray 6.600.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Silver 6.600.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Gold 6.800.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /64gb –  Gray 8.100.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /64gb – Silver 8.300.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /64gb –  Gold 8.400.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /128gb –  Gray 8.600.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /128gb –  Silver 8.600.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /128Gb – Gold 8.900.000 LL 99% Zin all
7 32G 4 MÀU 11.500.000 LL 99% ZIN ALL
7 128G 4 MÀU 13.500.000 LL 99% ZIN ALL
7 256G 4 MÀU 14.000.000 LL 99% Zin All
7 PLUS 32G 4 MÀU 14.800.000 LL 99% ZIN ALL
7 PLUS 128G 4 MÀU 16.400.000 LL 99% ZIN ALL
7 PLUS 256G 4 MÀU 17.200.000 LL 99% ZIN ALL
6S PLUS 64G GOLD 11.300.000 LL 99% ZIN ALL
6S PLUS 64G ROSE  11.300.000  LL  99% ZIN ALL
6S PLUS 64G GRAY  10.900.000  LL  99% ZIN ALL
IPAD AIR 2 VÀ IPAD PRO
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 2 16gb/ Gold / 4G 11.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Air 2 32gb/ GRAY / 4G 11.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Mini 4 128gb/ Gold / WIFI 10.800.000 LL Active ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Mini 4 32G/ GOLD/ WIFI 8.800.000 TH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPAD PRO 9.7 32G/G/ROSE/4G 13.900.000 LL ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPAD PRO 9.7 128G/GRAY/4G  16.500.000  LL ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPAD PRO 9.7 128G/GRAY/4G 17.200.000 B/A ACTI ONLINE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPAD PRO 9.7 128G/GRAY/4G 18.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPAD PRO 9.7 256G/GOLD/4G  20.200.000  LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPAD PRO 12.9 128G/GRAY/4G 21.700.000 LL CHƯA ACTIVE Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

QUÝ CỬA HÀNG & ĐỐI TÁC CẦN BÁN MÁY

 

XIN GỌI:0989.366.369 MINH HUY

                         0981.366.369 MINH THÔNG     

CHÚC QUÝ CỬA HÀNG MUA MAY BÁN ĐẮT!!!