bang gia si11

HUY HOÀNG MOBILE

BẢNG GIÁ SỈ

CHO ANH EM CỬA HÀNG TP VÀ CÁC TỈNH – GIÁ CẠNH TRANH NHẤT

BẢNG GIÁ  7, 7+ 6,6+ 6S,6S+ CHO CỬA HÀNG 

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY 

UPDATE Ngày 18/01/2017

IPHONE 7  – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Gray  Nguyên Seal 15.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver    Nguyên Seal 14.900.000 ZD Chưa Active LOGO BIA SÀI GON Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gold   Nguyên Seal 15.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Rose   Nguyên Seal 15.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray  Nguyên Seal 17.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Silver    Nguyên Seal 17.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gold   Nguyên Seal 17.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Rose   Nguyên Seal 17.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 17.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 7 Plus – New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 Plus/32gb –  Gray  Nguyên Seal 19.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb – Silver    Nguyên Seal 19.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Gold   Nguyên Seal 19.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/32gb –  Rose   Nguyên Seal 19.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gray  Nguyên Seal 20.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb – Silver    Nguyên Seal 20.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal 21.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal 21.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 20.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Gray  Nguyên Seal 22.500.000 X Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Silver  Nguyên Seal CALL ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Gold  Nguyên Seal CALL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb – Rose  Nguyên Seal CALL LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7 Plus/256gb –  Jet Black  Nguyên Seal 22.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 7  – Active Online New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7/32gb –  Rose  Nguyên Seal 14.700.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Gold    Nguyên Seal 14.700.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb – Silver Nguyên Seal 14.700.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/32gb –  Gray   Nguyên Seal 14.900.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Rose Nguyên Seal 16.700.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb – Gold Nguyên Seal 16.500.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Silver  Nguyên Seal 16.500.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Gray   Nguyên Seal 16.700.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP7/128gb –  Jet Black   Nguyên Seal 16.700.000 LL  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 6S  – 6S Plus Việt Nam New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6S/16gb –  Gold   Nguyên Seal 12.200.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/16gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 12.200.000 VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/32gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 12.400.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/32G  –  Gold   Nguyên Seal 12.400.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus /16gb – Rose  Nguyên Seal 13.500.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 6S  – USA New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6S/16gb –  Gray   Nguyên Seal  11.200.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/16gb –  Silver   Nguyên Seal  11.200.000  LL  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/32gb –  Gold   Nguyên Seal  12.500.000  EU  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/32gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 12,500.000  LL   Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Gray   Nguyên Seal  13.500.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Silver   Nguyên Seal   13.500.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Gold   Nguyên Seal   13.800.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/64gb –  Rose Gold   Nguyên Seal   13.800.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/128gb –  Gray   Nguyên Seal  14.700.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
   iP6S/128gb –  Silver   Nguyên Seal   14.700.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S/128gb –  Gold   Nguyên Seal 14.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/128gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 14.900.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy

 

IPHONE 6S Plus  – USA New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6S Plus/16gb –  Gray   Nguyên Seal  12.500.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/16gb –  Silver   Nguyên Seal 12.500.000  LL  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/16gb –  Gold   Nguyên Seal  13.300.000  LL  Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/16gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 13.300.000  LL   Chưa Active   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64gb –  Gray   Nguyên Seal  15.500.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64gb –  Silver   Nguyên Seal  15,500.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64gb –  Gold   Nguyên Seal 15.800.000 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/64gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 15.800.000 LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/128gb –  Gray   Nguyên Seal  16.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
   iP6S Plus/128gb –  Silver   Nguyên Seal 16.900.000  LL  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iP6S Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal  17.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/128gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 17.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/23gb –  Gold   Nguyên Seal 15.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S Plus/32gb –  Rose Gold   Nguyên Seal 15.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
IPHONE 6S  – 6S PLUS Active Online New 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6S/16gb –  Gold   Nguyên Seal  10.200.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/16gb –  Rose   Nguyên Seal  10.200.000  LL Active Online   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/64gb –  Silver  Nguyên Seal  11,500.000  LL Active Online   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
 iP6S/64gb –  Gold   Nguyên Seal 11,800.000  LL Active Online   Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S/64gb –  Rose   Nguyên Seal  11,800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb – GRAY   Nguyên Seal   11.900.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb –  Silver   Nguyên Seal   11.900.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb –  Gold   Nguyên Seal   12.200.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/16gb –  Rose   Nguyên Seal  12.200.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/128G-  Gray   Nguyên Seal  15,200.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64gb – Gold   Nguyên Seal  14,800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/64gb –  Rose   Nguyên Seal  14,800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/128gb –  Gold   Nguyên Seal  15,800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
  iP6S Plus/128gb –  Rose   Nguyên Seal  15,800.000  LL Active Online  Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
Hàng 99% Zin all
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iP6/16gb –  Gray  5.800.000 LL 99% Zin all  
iP6 /16gb –  Silver  5.900.000 LL 99% Zin all  
iP6 /16gb –  Gold 6.300.000 LL 99% Zin all  
iP6 /64gb –  Gray 6.800.000 LL 99% Zin all  
iP6 /64gb –  Silver 6.800.000 LL 99% Zin all  
iP6 /64gb –  Gold 7.200.000 LL 99% Zin all  
iP6 /128gb –  Gray 7.200.000 LL 99% Zin all  
iP6 /128gb –  Silver 7.200.000 LL 99% Zin all  
iP6 /128gb –  Gold 7,400.000 LL 99% Zin all  
iP6 Plus /16gb –  Gray 7.400.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Silver 7.400.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /16gb –  Gold 7.700.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /64gb –  Gray 8.500.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /64gb – Silver 8.800.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /64gb –  Gold 9.200.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /128gb –  Gray 9.800.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /128gb –  Silver 10.200.000 LL 99% Zin all
iP6 Plus /128Gb – Gold 10.500.000 LL 99% Zin all
IPAD
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 2 16gb/ Gold / 4G 11.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Air 2 32gb/ GRAY / 4G 11.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Mini 4 16gb/ Gold / wifi 8.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Mini 4 64gb/ Gold / 4G 13.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB / Rose / wifi 12.20.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB /Gray / wifi 12.000.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Gold / wifi 14.500.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Rose / wifi 14.500.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB / Gold / 4G 14.950.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB / Rose / 4G 14.950.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Gray / 4G 18.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Rose / 4G 18.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo má

 

IPAD
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Air 2 16gb/ Gold / 4G 11.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Air 2 32gb/ GRAY / 4G 11.800.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Mini 4 16gb/ Gold / wifi 8.700.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Mini 4 64gb/ Gold / 4G 13.400.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB / Rose / wifi 12.20.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB /Gray / wifi 12.000.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Gold / wifi 14.500.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Rose / wifi 14.500.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB / Gold / 4G 14.950.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 32GB / Rose / 4G 14.950.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Gray / 4G 18.200.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo máy
iPad Pro 9.7 ” 128GB / Rose / 4G 18.300.000 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin theo má

 

♦♦♦ Chúc quý cửa hàng mua may bán đắt ♦♦♦