Thông tin

a

Bảng giá sỉCẬP NHẬT NGÀY 15/10/2018

 TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 IP Xs 64GB GRAYHETZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 64GB SILVERHETZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 64GB GOLDHETZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 256GB GOLDHẾTZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 512GBHẾTZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 64gGB GRAYHETLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 64gGB GOLDHETLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 64gGB SILVERHETLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 256GB SILVERHETLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 256GB GOLDHETLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs 512GB GOLDHẾTLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 
 IP Xs MAX 64GB GRAYHET2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 64GB SILVERHET2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 64GB GOLD29.0002 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 256GB GRAYHET2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 256GB SILVERHET2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 256GB GOLD31.3002 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 512GB SILVER35.5001 SIM ZP Active 24/9 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 512GB GOLD36.2001 SIM ZP Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 64GB GRAY28.000LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 64GB SILVER28.000LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 64GB GOLD28.000LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 256GB GRAY31.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 256GB SILVERHẾTLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 256GB GOLD31.800LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 512GB GOLD36.300LL  Active 25/9 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IP Xs MAX 512GB  GOLD            36.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình


Iphone X

 TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 IPHONE X SILVER 64GBGỌI LL Chuẩn Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 64GB21.900 LL Chuẩn Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GBGỌI X Chuẩn Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB23.300 LL Chuẩn Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GBGỌI X Chuẩn Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GB24.400 LL Chuẩn Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE X GRAY 64GBGỌI LL CPO Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 64GBGỌI LL CPO Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GBGỌI LL CPO Chưa Active     Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB            GỌI LL CPO Chưa Active        Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone 8/ 8Plus chính hãng

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨTÌNH TRẠNGGHI CHÚ
 IPHONE 8 64G GOLDGọiLL Active T7   Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 64G GRAYGỌILL Active T9 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 64G SILVERGỌIVN Chưa Active tbh Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 64G REDGỌILL Active T7 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE 8 256G GOLDGỌIVN Chưa Acti TBH Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 256G GRAYGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 256G SILVERGỌILL Active 28/06 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 256G REDGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE 8+ 64G REDGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G GOLDGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G GOLDGỌIEU Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G SILVERGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 64G GRAYGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE 8+ 256G REDGỌILL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+ 256G GOLDGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8+256G SILVERGỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 + 256G GRAY           GỌILL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone X + 8 Plus huy hoàng mobile

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
 IPHONE X GRAY 64GB               20.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 64GB20.900VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB21.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X SILVER 256GB21.900VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB21.200LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
 IPHONE X SILVER 256GB21.900LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
     
 IPHONE 8 PLUS 256G GOLD18.900VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 256G SILVER18.600 VN  TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 256G GRAY18.600VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE 8 PLUS 64G GOLD17.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 64G SILVER16.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8 PLUS 64G GRAY16.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE 8  64G GrayGỌILL Active T7 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 IPHONE 8  64G SILVERGỌILL TBH chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
 IPHONE 8  64G REDgoiLL Active T7 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
 IPHONE X GRAY 64GB18.800VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
 IPHONE X SILVER 64GB19.900VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
 IPHONE X GRAY 256GB19.900 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE X SILVER 256GB20.700 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
     
 IPHONE 8+ 256GB GOLD18.200 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 256GB SILVER17.900 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 256GB GRAY17.900 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
     
 IPHONE 8+ 64G GOLD16.200VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 64G SILVER15.500 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 
 IPHONE 8+ 64G GRAY15.200 VN  TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình 

iphone công ty chính hãng

 TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 6 32G GOLD                   GỌIVN Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G GOLD              GỌIVN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G GOLD GỌIVN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 64G GRAY             GỌI VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 64G SILVERGỌIVN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 256G GRAYGỌI VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 256G SILVERGỌI VN Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 

iphone 7 và iphone 7 plus trả bảo hành

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
IP7/32GB –  Rose                         10.200VN TBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB – Gold10.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB – SilverGỌIVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB –  Gray10.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
IP7/128GB – Rose12.300VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7/128GB – Gold12.300VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình  
IP7/128GB –  Silver12.300VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB –  Gray12.300 VN  TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB –  Jet Black12.300VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
IP7 PLUS 32G GRAY13.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 32G ROSE13.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 32G SILVER13.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 32G GOLD 13.700VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
     
IP7 PLUS 128G SILVER14.800VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 128G GRAY14.800VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 128G GOLD14.800VN TBH  Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 128G ROSE14.800VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 PLUS 128G JETBLACK14.800VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP 7 PLUS 128G RED15.200 VN  TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
     
IP7 PLUS 256G SILVERGỌIVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình  
IP7 PLUS 256G ROSEGỌI VN  TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 256G BLACK15.500 VN  TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
IP7 PLUS 256G GOLD15.500 VN  TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 

 TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ    TÌNH TRẠNG     GHI CHÚ
NOTE 9 CÔNG TY xanh 512g CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
NOTE 9 CÔNG TY ĐEN-GOLD 17.200 XÁCH TAY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
NOTE 8 CÔNG TY ĐEN-GOLD 15.200 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
NOTE 8 XACH TAY ĐEN12.800 XÁCH TAY MỚI
 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
SAMSUNG S9 Plus   15.800 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S9 Plus   14.300XÁCH TAY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S9 13.800 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S8 PLUS 64G12.900 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S8 PLUS 64G  11.200 Y MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S8 64G 10.200 CÔNG TY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
S8 64G TÍM CORAL,GOLD 9.200 XÁCH TAY MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Bảng giá Iphone 6, 6s Plus

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
iP6S/32gb – GRAY                       GOIVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S/32gb – Silver    GỌIVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S/32gb – RoseGỌIVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
iP6S Plus/32G – GRAYGỌILL TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
iP6S Plus/32G –Silver  GỌIVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/32G –Gold 10.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/32G–  Rose 10.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
     
iP6S Plus/64GB-  ROSE             GỌILL CPO Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
iP6S Plus/64gb –Gold   GỌIZP CPO Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/64gb – GRAY GỌIZP TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
iP6S Plus/64gb – SILVER GỌI ZP CPO Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

apple watch bảng giá

 TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 A Watch Sr3 42mm Gray Cel    9.500LL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Black GPS8.550LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Silver GPS8.550LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Gold GPS8.550LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 42mm Gray GPS8.550LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 A Watch Sr3 38mm Gray GPS7.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Ipad mới 100%, nguyên seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
IPAD 2017 128gb GRAY wifi8.200LL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPAD 2017 128gb SILVER 4G11.300LL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
 Pro 10.5 64gb Rose wifiLL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 10.5 64gb Silver wifiLL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
Pro 10.5 64gb Gray 4GJ Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
PRO 10.5 256gb Rose 4GJ Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
PRO 10.5 256gb Silver 4G 16.600J Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
PRO 10.5 512gb Gold 4G  LL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 12.9 64gb Gray 4G17.200  LL Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
PRO 12.9 512gb silver 4G 22.200 LL Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 
PRO 12.9 512gb Gold 4G 24.500 LL Chưa Active         Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình 

Macbook chuẩn

 TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ   XUẤT XỨ      TÌNH TRẠNG    GHI CHÚ
Pro 13in 2018 gray MR9Q2          LL Mới – CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 15in 2017 Gray MPTT2 option 3.1LL 99%      Có sạc đi kèm+CARE 2020- Xem hình
Pro 13in 2013 ME662 fulloption19.300LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro 15IN 2013 ME29316.300LL95% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro 15in 2017 silver MGXC225.300LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro 15IN 2012 SILVER14.300LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
Macbook 12in rose 2016 256GLL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR 11 IN 2013LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR 13IN 2013 MD761 Max optionLL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR 13IN 2017 MQD32LL99%  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone 99%

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁXUẤT XỨ TÌNH TRẠNG  GHI CHÚ
iP6/16gb –  Gray                  3.200LL99%  – Xem hình                                      
iP6/16gb –  Silver3.200LL99%  – Xem hình
iP6/16gb –  Gold3.350LL99%  – Xem hình
 
iP6 /64gb –  Gray3.950LL99%  – Xem hình 
iP6 /64gb –  Silver3.950LL99%  – Xem hình 
iP6 /64gb –  Gold3.950LL99%  – Xem hình 
   
iP6 Plus /16gb – Gray4.700LL99%  – Xem hình
iP6 Plus /16gb – Silver4.700LL99%  – Xem hình
iP6 Plus /16gb – Gold4.900LL99%  – Xem hình 
 
iP6 Plus /64gb – Gray5.900LL99%  – Xem hình
iP6 Plus /64gb – Silver5.900LL99%  – Xem hình
iP6 Plus /64gb – Gold6.200
LL99%  – Xem hình 
 
iP6 Plus /128gb – GrayGỌILL99%  – Xem hình 
iP6 Plus /128gb – SilverGỌILL99%  – Xem hình
iP6 Plus /128gb – GoldGỌILL99%  – Xem hình 
 
iP6S /16G – Gray4.200LL99%  – Xem hình
iP6S /16G – Silver4.250LL99%  – Xem hình 
iP6S /16G – Rose4.250 LL 99%  – Xem hình 
iP6S /16G – Gold4.250LL99%  – Xem hình 
iP6S /32G – Gray4.600LL 99%  – Xem hình 
 
iP6S /64G – Gray5.000J99%  – Xem hình 
iP6S /64G – Silver5.000J99%  – Xem hình 
iP6S /64G – Rose5.000J99%  – Xem hình 
iP6S /64G – Gold5.000J99%  – Xem hình 
 
iP6S Plus /16G – Gray6.650LL99%  – Xem hình 
iP6S Plus /16G – Silver6.650LL99%  – Xem hình 
iP6S Plus /16G – Rose6.650LL99%  – Xem hình 
iP6S Plus /16G – Gold6.650LL99%  – Xem hình 
     
iP6S Plus /64G – Gray
 7.550 LL99%  – Xem hình 
iP6S Plus /64G – Silver 7.550 LL99%  – Xem hình 
iP6S Plus /64G – Rose 7.550LL99%  – Xem hình 
iP6S Plus /128G – Gold 8.550LL99%  – Xem hình 
     
iP7 /32G – Gray 7.200LL99%  – Xem hình 
iP7 /32G – Silver 7.200LL99%  – Xem hình 
iP7 /32G – Rose 7.000LL99%  – Xem hình 
iP7 /32G – Gold 7.200LL99%  – Xem hình 
iP7 /128G – Gold 8.600LL99%  – Xem hình 
iP7 /256G – Jet 9.300LL99%  – Xem hình 
iP7 /256G – Red 10.200LL99%  – Xem hình 
     
iP7 Plus /32G – Gray 10.800  LL 99%  – Xem hình  
iP7 Plus /32G – Silver 10.800 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /32G – Rose 10.800 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /32G – Gold 10.900 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Gray11.700 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Silver 11.700 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Rose 11.700 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Jet 11,700 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Gold 11.700 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /128G – Red12.200 LL99%  – Xem hình  
iP7 Plus /256G – Jet 12.500 LL99%  – Xem hình  
     
iP8 /64G Gold-GrAY12.200 LL99%  – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Gray13.500 LL98%  – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Gray13.900 LL99%  – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Silver14.200 LL99%  – Xem hình  
iP8 Plus /64G – Gold14.500 LL99%  – Xem hình  
iP8 Plus /256G – Silver16.400 LL99%  – Xem hình  
iP8 Plus /256G – Gold16.600 LL99%  – Xem hình  
iPX /64G – Gray 17.300  ZP99%  – Xem hình  
iPX /64G – Silver17.900 ZP99%  – Xem hình  
iPX /256G – Gray18.700 LL99%  – Xem hình  
iPX /256G – Silver19.200 LL99%  – Xem hình  

Liên hệ